Lufthavnsdirektør: Malmø-køb uden for vores strategi

Men den nye topchef for Københavns Lufthavne, Brian Petersen, vil ikke afvise, at han finder lommeregneren frem og kigger nærmere på lufthavnen i Malmø. Hvis det altså ender med, at den kommer til salg. Opdateret 12.00

Der er ingen entydig melding fra Københavns Lufthavne, når det gælder et eventuelt forestående køb af lufthavnen i Malmø, der pludselig er blevet et mere aktuelt opkøbsmål i kølvandet på en dugfrisk anbefaling til den ansvarlige svenske minister, hvor det anbefales, at staten slipper sit ejerskab og lufthavnen i stedet bliver omdannet til en privat virksomhed.

Forfatteren bag anbefalingen skriver, at et integreret lufthavnssystem mellem lufthavnene i København og Malmø:

"...ville bidrage til at øge optagningsområdet til blandt andet Polen og det nordlige Tyskland, samtidigt med at en fælles kapacitetsudnyttelse ville effektivisere den eksisterende infrastruktur.”

Men foreløbig tager adm. direktør i Københavns Lufthavne, Brian Petersen, det helt stille og roligt.

”Det er helt nyt for os, derfor skal vi i første omgang have kigget nærmere på anbefalingen til den svenske minister,” siger lufthavns-chefen.

Men hvis vi nu antager, at den svenske stat vil sælge, er det så et attraktivt opkøbsmål for Jer?

”Svaret har vi faktisk ikke, fordi vi ikke har kigget på den lufthavn. Jeg har hørt, at før jeg tiltrådte i jobbet, der kiggede man på det og undersøgte hvad de havde derovre. Det er vist nogle år siden. Men de undersøgelser kan vi ikke bruge i dag, fordi konkurrencesituationen har ændret sig meget,” siger Brian Petersen.

Han hæfter sig også ved, at anbefalingen, som han læser den, peger på muligheden for én stor lufthavn – men blot med landingsbaner på begge sider af Øresund.

Set udefra ville det virke logisk, hvis I var interesserede i at eje og drive en lufthavn, som i dag giver Jer stor konkurrence?

”Det hele handler om, hvorvidt vi kan gøre det bedre, end dem der driver lufthavnen i dag. Det skulle vi så kigge på, om vi kan det. Og så skal vi vurdere, om det er en fordel for vores kunder, flyselskaberne og passagererne, at vi også har aktiviteter i Malmø. Hvad vil de sige til det,” spørger Brian Petersen.

Vil det være inden for rammerne af Jeres strategi at foretage et sådant opkøb?

”Nej, det ville ikke være en del af vores nuværende strategi at købe en lufthavn i Malmø,” siger Brian Petersen.

”Men for det første skal vi se, om den svenske stat tager i mod de her anbefalinger. Før vi hører noget om det, vil vi ikke gå i gang med analyser. Men hvis den svenske stat så siger ja til at sælge lufthavnen, så vil det være fornuftigt at gå ind og vurdere, om vi kan skabe et bedre produkt for flyselskaber og passager ved at foretage et køb,” siger Brian Petersen.