Lollands Bank nedjusterer på grund af nedskrivninger

Lollands Bank nedjusterer forventningerne til 2012 med henvisning til større nedskrivninger på udlån.

- Bankens samlede nedskrivninger i 2012 blev større end budgetteret, hvorfor banken før kursreguleringer får et negativt resultat, forklarer banken i en meddelelse.

De forrige forventninger lød på et resultat før kursreguleringer, der blev mindre end i 2011, men stadig positivt.

Efter kursreguleringer, men før skat, estimerer Lollands Bank et overskud på 10 mio. kr.

- Øvrige forventninger for 2012 sammenlignet med 2011 om, at banken forventede en højere basisindtjening og et bedre resultat efter kursreguleringer og nedskrivninger fastholdes fortsat, skriver banken.

Det endelige årsregnskab fra Lollands Bank kommer 27. februar omkring kl. 15.30.