Lokalbanker tabte kartelsag

Konkurrenceankenævnet har slået endeligt fast, at syv lokalbankes samarbejde var ulovligt, og at det havde betydning for kunderne.

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrencerådets påbud om ophævelse af samarbejdet mellem de syv lokalbanker - Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør Bank, Lollands Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken og DiBa Bank, oplyser Konkurrencestyrelsen.

Dermed har rådet fået ret i den kontroversielle sag, som udløste kraftig kritik fra banksektoren.

Nu har ankenævnet slår fast, at samarbejdet mellem lokalbankerne ”må anses at have konkurrencebegrænsning som formål”.

Samtidig bliver det i kendelsen gjort klart, at samarbejdet mellem bankerne har været mærkbart og derfor ulovligt, også selvom bankerne kun har en beskeden markedsandel på det samlede detailbankmarked.

"Jeg er meget tilfreds med, at Ankenævnet har tiltrådt, at samarbejdet mellem de syv lokalbanker var ulovligt. Det er nu slået fast, at det er forbudt at lave aftaler om at begrænse konkurrencen – også for virksomheder, som har en beskeden markedsandel på landsplan, men er betydende aktører i et lokalområde. Kendelsen vil styrke Konkurrencestyrelsen i arbejdet med at fremme konkurrencen i Danmark”, siger direktør Agnete Gersing.

I afgørelsen har Ankenævnet lagt vægt på de særlige karakteristika på bankmarkedet. En stor del af bankkunderne foretrækker en bank som er tæt på, hvor de bor eller arbejder, og der er en betydelig kundeloyalitet. I det sydsjællandske område har lokalbankerne en ikke ubetydelig del af det samlede antal kunder.