Lønbonus i TDC skal give kortere ventetid

Teknikerne i Danmarks største teleselskab får mere i pengeposen, hvis de hjælper med at gøre Danmarks største teleselskab mere effektivt.

Med kontante bidrag i lønningsposen vil Danmarks største telekoncern, TDC, i de næste tre år øge produktiviteten med 10 procent årligt.

TDC og fagforeningen Dansk Metal, som organiserer mellem 8.500 og 9.000 af de ansatte i TDC, går nu sammen om at blive mere effektive.

»Vi vil hjertens gerne være med til at udvikle den virksomhed, vi er ansat i. Derfor er det aftalt, at vi frem til 2010 skal øge produktiviteten med 10 procent om året. Heraf skal de godt 3.000 teknikere levere de to procent om året, mens administrative grupper i TDC leverer de resterende otte. En stor del af problemerne i dag skyldes, at vi har utroligt gamle IT-systemer, men nu indfører man en resultatlønsordning, hvor man får kroner og øre, hvis vi når resultaterne. Derfor vil teknikerne have større interesse i at melde uhensigtsmæssigheder ind til TDC,« siger Kim Vistisen, bestyrelsesmedlem i Dansk Metals teleafdeling 1 og selv tekniker i TDC.

De nye aftaler gælder fra 1. januar.

Kortere fejlretningstider

TDCs koncerndirektør Carsten Dilling, der har ansvaret for TDC Fastnet Norden, tror, at kunderne vil kunne mærke forskellen.

»Vi har nu en aftale med Dansk Metal Tele, og den forventer jeg mig meget af. Jeg tror på, at vi i fællesskab kan løfte opgaven, så TDCs kunder kommer til at opleve en bedre service i form af blandt andet kortere fejlretningstider,« siger Carsten Dilling.

TDCs koncernchef gennem et år, Jens Alder, har siden begyndelsen haft fokus på de urimeligt lange fejlretningstider, som kunderne klager over. For et par måneder siden meddelte han, at TDC vil investere et milliardbeløb i helt nyt IT-systemer. De nuværende betegnede han som »spaghetti«, som forhindrede TDC i at blive effektivt, fordi de ikke kan tale sammen.

»De kræver bedre IT-systemer at nå kravene om større produktivitet, for alle medgiver, at den enkelte tekniker dybest set ikke kan løbe hurtigere, end han allerede gør i dag,« siger Kim Vistisen fra Dansk Metal.

Som led i aftalen flyttes en række opgaver fra datterselskabet TDC Produktion til TDC Installation. TDC Installation har i en årrække anvendt TDC Produktion som buffervirksomhed i travle perioder, men antallet af opgaver er vokset så meget, at TDC Produktion med 450 ansatte - primært elektrikere - nu fortsætter som selvstændig virksomhed. TDCs tanker om at udlicitere al installation er lagt helt på hylden.

Lang og sej proces

Det har ikke været helt let at nå i land.

»Nej, det har været utroligt svært - en lang og sej proces, hvor vi har mødtes mange og er gået fra hinanden mange gange. Men nu tror jeg, at vi i fællesskab kan se fremad,« siger Kim Vistisen fra Dansk Metal.