Løftet pegefinger fra tilsyn koster Saxo Bank millioner

Finanstilsynet vil have Saxo Bank til at sætte mere kapital af til at dække en forøget risiko i forbindelse med bankens vækst.

Foto: Carl Redhead
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Saxo Bank har fået en løftet pegefinger fra Finanstilsynet af den dyre slags. Der er ikke kapital nok bag bankens udvidelser i udlandet, og det får tilsynet til at kræve, at  banken forøger kapitaldækningen med 100 millioner kroner på grund af en forøget risiko på sin strategi.

Dertil vil tilsynet have banken til at fordoble den andel, som banken skal beregne til at afdække enkelte store valutainvesteringer, og samlet set vil det forøge bankens solvensbehov fra 9,5 til 10,3 procent ved udgangen af tredje kvartal.

Påbuddene fra Finanstilsynet følger den ordinære inspektion i bankerne, som blev gennemført tidligere på året. Men på grund af Saxo Banks ekspansion i udlandet, så har tilsynet ventet med at forlange justeringerne, til det blev klart, om Saxo Bank udvidede i udlandet som planlagt.

Det er nu sket med åbningen af fire nye kontorer i udlandet, og derfor offentliggør banken nu én påtale og fem påbud samt fem risikooplysninger.

Saxo Bank oplyser i en skriftlig kommentar, at den har rettet sig efter påtalen samt påbuddene, ligesom den har taget risikooplysningerne til efterretning. Banken vil i øvrigt ikke kommentere sagen.

Finanstilsynet peger på tre konkrete og væsentlige risici for banken.

For det første peger tilsynet på, at banken påtager sig en potentiel risiko som led i kundernes handel på bankens system.

"Det er Finanstilsynets vurdering, at en stor eksponering i ét enkelt valutakryds i det aktuelle valutamarked kan udgøre en særlig risiko for banken og vurderet, at den af banken anvendte metode for opgørelse af koncentrationsrisikoen ikke i tilstrækkelig grad tager højde for denne risiko," hedder det i tilsynets redegørelse.

For det andet peger tilsynet på potentiel risiko for tab på finansielle modparter, efter banken har mindsket antallet af godkendte finansielle modparter og nu kun handler med de største finansielle modparter.

For det tredje er der en risiko for, at bankens systemer til at styre risiko ikke kan nå at lukke alle kunders positioner ned, før de medfører tab for banken udover den sikkerhed, som kunderne har stillet. Inspektionen viste, at der kan ske større tab i "helt særlige situationer".

Endelig tilbyder banken udlån og i begrænset omfang investeringskreditter i enkelte af bankens dattervirksomheder. Derfor har Finanstilsynet givet påbud om, at kreditpolitikken og bestyrelsens retningslinjer til direktionen klart skal afgrænse, hvor i koncernen risiciene må tages.

I den forbindelse har Finanstilsynet peget på den risiko der er ved, at et antal medarbejdere har flere væsentlige ansvarsområder samtidig med, at de sidder i bestyrelsen i bankens dattervirksomheder.

"Finanstilsynet har givet en risikooplysning om, at banken løber en risiko som følge af, at de pågældende medarbejdere er nøglemedarbejdere. Med bankens vækst og vækstplaner anser Finanstilsynet denne risiko for ikke ubetydelig," hedder det i redegørelsen.

Men Saxo Bank har ifølge sine skriftlige kommentar allerede rettet en del af Finanstilsynets anker.

"Saxo Bank har igennem en længere periode styrket compliancefunktionen betydeligt, og har herunder implementeret de nødvendige ændringer, således at compliancefunktionen besidder de relevante kompetencer og uafhængighed. De fire øvrige påbud, som var relateret til kravet om en klar afgrænsning af, hvor kreditrisici må tages, referencen fra disponerende enheder samt to andre formmæssige påbud er taget til efterretning, og de nødvendige ændringer er gennemført. Alle påbud er således efterlevet," skriver banken.

Den har desuden styrket sin kapital med henvisning til bankens aktiviteter og tilstedeværelse i flere lande.

"Banken er enig med Finanstilsynet om, at bufferen forhøjes med 100 mio. kr. Banken er ligeledes enig i Finanstilsynets vurdering af, at kapitaltillægget relateret til dækning af koncentrationsrisikoen ved bankens største enkelt valutaposition bør ændres fra 1 procent til 2 procent," skriver banken.