Lindøchef: Skyldsspørgsmålet er ikke klart

Finn Buss Nielsen, adm. direktør på Lindøværftet, er ked af, at sexchikane-sagen nu kommer ud i den brede offentlighed. ”Det rammer jo de involverede hårdt,” siger han.

Finn Buus Nielsen, topchef på Lindøværftet, forstår ikke fagforeningernes kritik af ledelsens handlemåde i sexchikane-sagen på Lindø-værftet, som har ført til en arbejdsnedlæggelse på det pressede værft.

”Vi er jo som ledelse tvunget til at se sagen fra begge sider. Og der skal ikke være nogen som helst tvivl om, at hvis vi var 100 pct. afklarede om, at der var tale om mobning eller chikane, så var der slet ingen sag, for det vil vi under ingen omstændigheder i acceptere og så var ”den skyldige” ikke ansat her,” siger Finn Buus Nielsen til Business.dk.

”Vi har vurderet, at arbejdslederens opførsel ikke kunne berettige en fyring. Hvis sagen havde været klar, så var vi skredet til handling med det samme, men vi mener, at den her sag ligger i et gråt område, så må vi have de faglige specialister ind og se på det, så vi kan træffe de bedst afgørelser på det bedst mulige grundlag,” siger Lindø-direktøren

Hvad syntes du om fagforeningernes ageren i den her sag?

”Sammen med dem har vi forsøgt at løse sagen. Vi i ledelsen ville godt have løst sagen i overensstemmelse med den vejledning som arbejdstilsynet anbefaler, hvor der står, at man skal forsøge at gøre det i så snæver en kreds om muligt. Men det er så ikke lykkedes for os,” siger han.

Hvordan har du det med det?

”Det har jeg det ikke så godt med. Fordi dem der bliver hårdest ramt, det er de personer, der er involveret i sagen. Jeg mener ikke, at det tjener noget formål at få det ud i offentligheden”.

Hvad siger du til at fagforeningerne nu har sat en strejke i gang?

”Det er kedeligt, for når sagen kører ved de faglige organisationer, så gør det hverken fra eller til at folk de vælger at strejke,” siger Finn Buus Nielsen til Business.dk.