Lille stigning for Djurslands Bank

Djursland Banks regnskab for første halvår viser et resultat før skat på 53 mio. kr., hvilket er en stigning fra knap 40 mio. kr. i samme periode sidste år.

Det er bankens samlede forretningsomfang, der fortsat udvikler sig tilfredsstillende, og væksten kommer både fra øget aktivitet blandt nuværende kunder og fra en god tilgang af nye kunder. Banken havde netto rente- og gebyrindtægter på knap 112 mio. kr., mod lige under 103 mio. kr. i samme periode i 2006. Egenkapitalen er steget til 604 mio. kr. fra 509 mio. kr. i samme periode sidste år. Solvensprocenten steg med 1,6 procentpoint i forhold til samme periode 2006 og udgør nu 14,3 pct. Banken noterer, at udviklingen i forretningsomfanget i første halvår 2007 har været på et lidt højere niveau end ventet, men at forventningerne alligevel fastholdes for hele 2007. Dermed venter banken et resultat før skat i den høje ende af intervallet på mellem 65 og 75 mio. kroner. RB-Børsen