Lille opjustering fra Topdanmark

Forsikringskoncernen kan lægge omkring 50 millioner kroner til resultatet, hvis en række forudsætninger bliver opfyldt.

Administrerende direktør Christian Sagild og de øvrige medarbejdere i Topdanmark leverer en lille overraskelse i første halvår. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe
Forsikringskoncernen Topdanmark opjusterer forventningerne til indeværende regnskabsår: Nettooverskuddet - den såkaldte modelmæssige resultatprognose - ventes på 1250-1350 mio. kr. mod tidligere 1200-1300 mio. kr. for 2013 kr. I 2012 tjente Topdanmark 1823 mio. kr. efter skat.

Den modelmæssige resultatprognose viser, på hvilket niveau resultatet ventes at lande, såfremt en række forudsætninger om afkastet på de finansielle markeder opfyldes.

Forsikringskoncernens combined ratio ventes stadig at lande på 90-91 og var på 88,1 i 2012.

Topdanmark venter fortsat en præmievækst på 1-2 pct. i skadesforsikring. I 2012 var bruttopræmierne fra skadesdelen på 8759 mio. kr.