Lifecycle Pharma tjener stadig ikke penge

I første halvår i år fik Lifecycle Pharma et nettounderskud på 85,7 mio. kr. sammenlignet med et nettounderskud på 64,1 mio. kr. i samme periode af 2006.

Selskabet indregnede 7,0 mio. kr. i nettoomsætning i første halvår af 2007 sammenlignet med 2,2 mio. kr. i første halvår 2006.

I første halvår af 2007 var LifeCycle Pharmas forsknings- og udviklingsomkostninger 74,1 mio. kr. sammenlignet med 58,6 mio. kr. i den tilsvarende periode af 2006.

- De højere forsknings- og udviklingsomkostninger reflekterer den stigende aktivitet i selskabets produktportefølje, herunder igangsættelse af nye kliniske studier. Administrationsomkostninger steg fra 7,6 mio. kr. i første halvår af 2006 til 25,4 mio. kr. i første halvår af i år, skriver virksomheden i regnskabsmeddelelsen. - Denne stigning kan primært henføres til etableringen af et datterselskab i USA og den nødvendige udvidelse af administrative og forretningsudviklingsmæssige funktioner i selskabets hovedkvarter efter selskabets børsnotering i november 2006, forklarer selskabet. Det har ført til højere omkostninger til personale indenfor administration og forretningsudvikling, herunder omkostninger til aktiebaseret vederlag. Ved udgangen af juni havde LifeCycle Pharma likvide beholdninger på i alt 417,1 mio. kr. Lifecycle Pharmas forventninger til 2007 er uændrede i forhold til de forventninger, der fremgik af selskabets årsrapport for 2006 fra 5. marts. D.v.s. et driftsunderskud på 260-285 mio. kr. sammenlignet med 149 mio. kr. i 2006. Nettoresultatet ventes at blive et underskud på 255-280 mio. kr. i forhold til et nettounderskud på 148 mio. kr. i 2006. Selskabets likvide beholdninger ved udgangen af 2007 ventes at ligge i niveauet 215-240 mio. kr.

RB-Børsen