Lettere at hente kvalificeret arbejdskraft i udlandet

Mette Klingsten er partner i Bech-Bruun og leder af advokatfirmaets faggruppe for Arbejds- og  ansættelsesret. Hun skriver om relevante juridiske emner hver anden søndag. Læs mere på bechbruun.com. Fold sammen
Læs mere
Foto: Steen Evald©

Folketinget vedtog i december 2014 en række ændringer af udlændingeloven, som blandt andet skal gøre det muligt, at danske virksomheder lettere og hurtigere kan skaffe udenlandske medarbejdere. Den første del af dette lovforslag trådte i kraft 1. januar 2015, mens resten af lovændringen træder i kraft senest 1. april 2015.

Med lovændringen indføres der en »fast track-ordning«, som vil kunne anvendes af de fleste virksomheder.

Fast track-ordningen medfører, at danske virksomheder får mulighed for at ansætte udenlandske medarbejdere i Danmark på en midlertidig arbejdstilladelse, således at den udenlandske medarbejder kan begynde at arbejde fra det øjeblik, vedkommende lander i Danmark (og har været hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og fået optaget biometri mv.).

På den måde behøver udenlandske arbejdstagere ikke vente på, at der foreligger en endelig arbejds- og opholdstilladelse fra Styrelsen. De kan derimod gå i gang med arbejdet med det samme.

Forudsætningen for anvendelse af den nye fast track-ordning er, at den danske virksomhed bliver certificeret hertil. Betingelserne for, at en dansk virksomhed kan blive certificeret, er blandt andet, at virksomheden skal beskæftige mindst 20 medarbejdere på fuld tid, og at virksomheden skal være omfattet af en kollektiv overenskomst. Denne betingelse kan dog fraviges, hvis virksomheden på tro og love erklærer, at ansættelsen af den udenlandske arbejdstager sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

Den nye fast track-ordning betyder imidlertid ikke, at kravene til udenlandske arbejdstagere lempes. Udenlandske arbejdstagere, der ønsker at søge til Danmark på fast track-ordningen, skal således fortsat opfylde kravene i udlændingeloven for at få arbejds- og opholdstilladelse.

Lovændringen indeholder desuden øgede kontrolmuligheder for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og overtrædelser af udlændingeloven i form af beskæftigelse af udenlandske arbejdstagere uden gyldig arbejds- og opholdstilladelse kan straffes med bøde eller fængsel på op til et år. Siden 2004 har udgangspunktet ved bødefastsættelsen været, at bøden skal være 10.000 kr. pr. ulovlig udenlandsk arbejdstager pr. måned, hvor den udenlandske arbejdstager er i arbejde uden en lovlig arbejdstilladelse, uanset antallet af arbejdstimer.

I grovere tilfældet vil bøden kunne være 20.000 kr. pr. ulovlig udenlandsk arbejdstager pr. måned, og i skærpende tilfælde 30.000 kr. pr. måned.

Det er således vigtigt, at man som arbejdsgiver for udenlandske arbejdstagere sikrer sig, at arbejdstagerne har de nødvendige tilladelser til at opholde sig og arbejde i Danmark.