Lektor: Politikerne skal redde boligmarkedet

Politikerne kan kaste nok så mange penge efter bankerne, men ifølge lektor på Copenhagen Business School er det i høj grad spildte penge, hvis de ikke begynder at forebygge de massive problemer, som boligmarkedet står over for.

Foto: Scanpix. I stedet for kun at hjælpe bankerne, bør politikerne ifølge lektor Jens Lunde kigge på det pressede danske boligmarked.
Læs mere
Fold sammen
I dag går forhandlingerne om en ny bankredningspakke i gang. Her vil økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) over for forligspartierne bag den første bankpakke fremlægge regeringens bud på, hvordan bankpakke II – eller kredithjælpepakken, som den officielt bliver døbt – skal skrues sammen

Men regeringen og resten af partierne kan smide nok så mange milliarder ind på bankernes bøger – der er risiko for, at de får hurtigt ben at gå på, hvis ikke der tænkes på at tilføre et gispende boligmarked ilt.

Det er landets førende ekspert i boligøkonomi, lektor på Copenhagen Business School, Jens Lunde, der anbefaler politikerne til at tænke på løsninger, som kan få boligmarkedet ud af dødvandet, og som er et alternativ til en bankpakke med en usikker effekt i forhold til låntagernes økonomi:

»Vi er i en situation, hvor situationen på boligmarkedet kan komme til at udgøre et stort problem for de danske banker. Jo flere boligejere, som må lade deres bolig gå på tvangsauktion, jo større tab vil bankene lide. Derfor giver det god mening, hvis politikerne i en situation som denne overvejer tiltag, der hjælper boligejere i økonomiske vanskeligheder,« siger Jens Lunde.

Bør hjælpe gældsplagede boligejere
Noget af det mest effektfulde er at kigge på rentefradraget:

»I stedet for kun at fodre bankerne med penge kan politikerne overveje at øge rentefradraget, selvom forslaget rent skatteteknisk ikke er min kop te. Men det ville være effektfuldt og hjælpe lige netop de boligejere, som har allermest brug for det – nemlig de mest gældsplagede,« siger Jens Lunde.

Det radikale forslag ville dæmme op for, at bankerne fremover støder ind i flere og flere og større og større tab på kunder med ejerboliger. Og mindske behovet for yderligere redningspakker:

»Ingen siger, at en forhøjelse af rentefradraget behøver at være permanent. Men det ville være en stor hjælp for låntagere med betalingsvanskeligheder og også for bankerne,« siger Jens Lunde.

Flere ender på tvangsauktion
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af boliger, som ender på tvangsauktion, er stigende, selv om boligprisfaldet ifølge Jens Lunde først lige er begyndt. I december 2008 endte 358 boliger på tvangsauktion – det højeste antal i en måned i mere end 13 år.

Ifølge Jens Lunde hænger det blandt andet sammen med, at bankerne nærmest har smækket kassen i:

»Sammenfaldet mellem faldende boligpriser, større udbud og bankernes strammere udlånspolitik kan forklare det stigende antal tvangsauktioner. Og desværre er danskerne et af de mest gældsatte folkeslag, så jeg frygter, at antallet af tvangsauktioner kan eksplodere uden indgreb,« siger Jens Lunde.

De faldende boligpriser er især problematiske for boligejere med en stor gæld – typisk de personer, som købte, da boligpriserne toppede. Ifølge Jens Lunde sidder mindst 100.000 danskere i dag med en gæld, som er større end boligens markedsværdi – de er teknisk insolvente.

Hvis de har behov for hjælp til at klare sig i en kortere periode – på grund af skilsmisse eller arbejdsløshed – er de ofte afhænge af hjælp fra banken. Men hjælpen er der ikke i øjeblikket, fordi bankernes filialdøre er hermetisk tillukkede.

Et eksempel på, at bankerne har været nødt til at stramme op på udlånene, er ifølge Jens Lunde, at de har sat en stopper for, at danskerne kan købe en ny bolig, før den gamle er solgt:

»I bund og grund er de ikke interesserede i at drive forretning på den måde, men ville gerne låne penge ud til folk. Det er jo det, de tjener penge på. Men på grund af den store kreditrisiko har de ganske enkelt været nødt til at sætte en stopper for en ellers god forretning. Det siger noget om omfanget af bankernes problemer,« siger Jens Lunde.

Eksperten i boligøkonomi mener ikke, politikerne har mange skud i bøssen, hvis der skal sættes en stopper for, at krisen på boligmarkedet skal udvikle sig til at udgøre et problem for banker og samfundsøkonomi.

»De fleste tiltag – som rentetilpasningslån, afdragsfrie lån og lån med længere løbetider – er jo allerede anvendt, mens økonomien kørte derudad. Det fik stigende boligpriser til at stige endnu mere. Det havde nok været bedre at gemme dette til tider med faldende priser. Derfor er et af de eneste – og i øvrigt mest effektive – midler at øge rentefradraget,« siger lektor Jens Lunde.