Lejepriserne på boliger nærmer sig loftet

Både bygge- og grundpriser stiger og stiger, og det samme gør den husleje, developere og investorer opkræver i nyopførte boliger. Men nu går det så stærkt med at sende nye boliger på markedet, at efterspørgslen til de dyreste boliger begynder at vakle.

PKA oplyste i sidste uge, at man investerer i yderligere 105 svanemærkede lejeboliger i Hillerød og i Irmabyen i Rødovre (billedet). Ifølge ejendomschef Nikolaj Stampe har mærkningen tydeligvis haft interesse hos potentielle lejere. Dermed opnår PKA en konkurrencefordel, som kan blive bekvem, hvis markedet bliver endnu mere presset. Fold sammen
Læs mere

Der går dårligt en uge, uden at op til flere developere og investorer meddeler, at de har boligbyggerier på vej i eller omkring København. Omkring 6.000 nye boliger bliver det til i år, og det kan blive endnu flere i de kommende år.

Det er hjulpet på vej af, at lejepriserne løbende er sat op. Dermed har der været overskud i projekterne, selv om både bygge- og grundpriser er gået i vejret.

Men der begynder at komme advarsler om, at mætningspunktet er ved at være nået. For eksempel anførte Jeudan i sit regnskab for førstekvartal, at huslejerne »formentlig er ved at nå et maksimalt niveau«, og at der i visse områder af København konstateres en begyndende tomgang.

»Det, vi siger, er, at man skal være påpasselig med at forudsætte, at lejeniveauerne bliver ved med at stige. Man har haft en positiv effekt af, at efterspørgslen har været større end udbuddet. Nu er de to ting ved at ramme hinanden, og så flader lejeniveauet ud. Ligger man over lejeniveauet, vil det tage længere tid at leje ud, hvis det overhovedet lykkes,« uddyber adm. direktør Per Hallgren fra Jeudan.

Udbud og efterspørgsel

Han understreger, at der for ham at se ikke er noget dramatisk i udmeldingen. Det er blot teorierne om udbud og efterspørgsel, der endnu engang viser sig også at fungere i praksis.

Men for de investorer, der måtte overvurdere efterspørgslen, vil det være alvorligt nok. Her kan der opstå tab, når indtægterne ikke matcher omkostningerne til byggeri og administration.

Den virkelige gyser i den henseende findes i tallene for befolkningsudviklingen i København. Gennem en årrække er der hvert år kommet cirka 10.000 flere indbyggere i kommunen. De skal naturligvis have noget at bo i, og det er denne hele tiden voksende efterspørgsel, der gør det attraktivt at sende nye boliger på markedet.

Men mellemregningerne har ændret sig undervejs: Nettotilflytningen fra resten af Danmark er i de allerseneste år helt gået i stå, og det er i stedet primært fødselsoverskud, der trækker væksten.

Med andre ord: Det er ikke sådan, at folk bare er nødt til at acceptere de lejeniveauer, der nu engang er. De har en smertegrænse, og når den er nået, finder de ud af at bo andre steder eller bliver boende, hvor de er, selv om der kommer børn til.

Fokus på prisniveauet

PKA er en af de investorer, der er meget aktiv med boligbyggeri i hovedstadsområdet, bl.a. på Grønttorvet i Valby. Selskabet har sat penge i cirka 3.000 boliger, der skal opføres over de kommende år, og ifølge ejendomschef Nikolaj Stampe ryster man ikke på hånden i den planlægning. PKA har heller ikke oplevet besvær med at leje ud.

Men det skyldes også, at man ikke tester toppen af prisniveauet på samme måde, som andre aktører gør. Endnu holder man sig omkring 1.500-1.600 kr. pr. kvm ved nyudlejninger.

»Vores huslejer er højere, end de var sidste år, og endnu højere, end de var forrige år. Vi følger med markedet op, men vi udfordrer det ikke med priser på for eksempel 1.900 kr. pr. kvm,« siger Nikolaj Stampe.

»Vi har altså fokus på prisniveauet. Men samtidig har vi også fokus på, at København er den by, der vokser mest. Vi har den holdning, at hvis vi bygger det rigtige – den rigtige kvalitet, disponering og selvfølgelig også de rigtige steder – er vi ikke så nervøse for det. Det kan godt være, at vores huslejer på et tidspunkt stagnerer, men det kan vores investeringer godt tåle. Vi har ikke købt ind med henblik på, at vi skal leje ud til 1.800-1.900 kroner pr. kvm,« uddyber han.

Stort udbud udfordrer

Det tyske ejendomsselskab Patrizia, derimod, tester på nogle af sine lejligheder markedets øverste grænser.

Selskabet har blandt sine mange investeringer i Danmark købt en række ejendomme i et af Københavns mest attraktive nye kvarterer: Teglholmen i Sydhavn. Her er der gravet kunstige kanaler mellem husene, så ejere og lejere har udsigt til vand og gode muligheder for at dyrke f.eks. kajaksport.

Også her ligger lejeniveauet for en standardlejlighed i omegnen af 1.500 kroner pr. kvm om året, eller måske endda lidt mindre, oplyser managing director Rikke Lykke.

Men på de mere eksklusive lejligheder – for eksempel lejligheder med tagterrasser eller stuelejligheder, hvor lejeren har egen udgang til en mole og altså kan sejle helt hen til sin bolig – kan priserne komme væsentligt højere op. I de allerdyreste af selskabets lejemål er priserne oppe omkring 2.500 kr. pr. kvm.

Der er også tomme lejemål, men Rikke Lykke mener ikke, det er lejeniveauet i sig selv, der kan være et problem for tiden.

»Vi er rimeligt godt tilfredse med vores udlejning. Det, som er en udfordring, er, at der er kommet så meget på én gang derude. Nogle kan også vælge at vente, fordi de hellere vil bo i én bygning end i en anden. Men vi synes ikke, prisniveauet er et problem,« siger Rikke Lykke.

Forventet tomgang

Hun fremhæver også, at det særligt i et spritnyt kvarter ikke uden videre er synligt, hvad markedsprisen egentlig er.

»Hvad er for dyrt, og hvad er for billigt? Jeg vil sige, at hvis der er gået to år, uden at man har fundet en lejer, er det for dyrt. Man kan også se det på, hvor mange der hurtigt flytter ud igen. Men vi er ikke i tvivl om, at det hele bliver udlejet – slet ikke,« siger Rikke Lykke.

Det er også et puslespil at få det hele til at gå op, så der er langsigtede lejere i de fleste lejligheder. Derfor skal man forvente en vis tomgang i starten.

»Det vigtige, når man køber boligejendomme, er, at man spørger sig selv, hvad man selv tror på, det vil være rimeligt at få i leje. Altså det, vi kalder ’affordable housing’. I Teglholmen fokuserer vi på par. Det er vores målgruppe derude, og så ser vi på, hvad et gennemsnitligt par kan betale. Det er forskelligt, hvad folk vil have, og derfor prøver vi også at have forskellige typer af boliger, så vi kan opfylde flere forskellige behov,« siger Rikke Lykke.