Lejeloven træder ind i den digitale tidsalder

Digital kommunikation med lejere har hidtil alene været muligt efter aftale. Der er nu lagt op til en revision af reglerne, så udlejere og lejere efter årsskiftet vil kunne kommunikere digitalt uden forhåndsaftale.

Søren Damgaard er partner i Bruun & Hjejle og klummeskribent. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als

De fleste danskere sender hver dag tonsvis af e-mails og Facebook-beskeder. Men selv om de fleste efterhånden bruger digitale medier til at kommunikere med omverdenen, har det endnu ikke været muligt for udlejere at kontakte deres lejere via digital post.

I stedet har udlejere måttet benytte sig af almindelig post, når de har skullet kommunikere med lejerne, medmindre andet har været aftalt. Udlejer har således været forpligtet til at sende skriftlige underretninger i forbindelse med varsling af lejeforhøjelser, eller indsigelser mod en lejers anmeldte forbedringsarbejder, som almindelig post.

Det ser dog ud til, at både lejere og udlejere i vid udstrækning slipper for at tage turen forbi postkassen i fremtiden. 1. januar 2018 forventes det, at en revision af lejeloven træder i kraft og byder lejeloven velkommen til den digitale tidsalder. Både lejere og udlejere kan derfor efter nytåret se frem til at bruge digital kommunikation som eksempelvis e-mails og e-Boks, uden at dette behøver være aftalt på forhånd.

Men det bliver ikke al kommunikation mellem lejer og udlejer, som kommer til at foregå i cyberspace. I tilfælde af udlejers opsigelse, lejers indsigelse hertil samt ved betalingspåkrav skal der kommunikeres via almindelig post.

I første omgang kommer ændringsforslaget kun til at gælde for nye lejeaftaler, hvor kommunikationen kan overgå til at være digital. For allerede gældende lejekontrakter bliver der indført en overgangsperiode på et år. Udlejer vil i den forbindelse skulle give sine lejere besked om, at udlejer vil gøre brug af digital kommunikation fra 1. januar 2019.

Spamfilteret kan give problemer

Den udvidede brug af digital kommunikation leder opmærksomheden hen på risikoen for, at meddelelser ikke kommer frem. Adresser, der nedlægges, eller emails, der fanges i spamfilteret, kan skabe problemer både for udlejer og lejer.

Der kan således eksempelvis blive tale om misligholdelse, hvis en lejer nedlægger sin e-mailadresse. Det vil dog kun i særlige tilfælde føre til ophævelse af lejekontrakten. Hvis en lejer nedlægger sin e-mailadresse, skal udlejer rette henvendelse til lejer via almindelig post med henblik på at få den digitale kommunikation genoprettet.

Ender en e-mail i spamfilteret, vil en mulig problematik herom skulle afgøres efter dansk rets almindelige regler, da der indtil videre ikke er valgt en særegen model for det lejeretlige område. Det betyder, at det er afsenders ansvar at bevise, at en meddelelse er kommet frem, mens det er modtagerens ansvar at tjekke sin mappe for uønsket post.

Lovforslaget tager hensyn til, at der fortsat er lejere med begrænsede digitale ressourcer. Personer, der i øvrigt er fritaget fra at anvende digital post med det offentlige, vil også være fritaget fra digital kommunikation efter lejeloven.

Det kan skabe problemer i praksis. Det er nemlig op til den person, der er fritaget fra at anvende digital kommunikation, at oplyse om fritagelsen, mens det ikke er muligt for hverken udlejer eller lejer at kontrollere, om den anden part er fritaget fra digital kommunikation i de offentlige registre. Dog kan der forlanges dokumentation for fritagelsen.

Nemmere gennemførelse af tilbudspligt

Lovændringen kommer også til at have virkninger på andre af lejelovens områder. Eksempelvis i den situation, hvor en udlejer skal sælge en ejendom og salget har udløst pligt for udlejeren til at tilbyde ejendommen til ejendommens lejere.

I den situation kan udlejer med de foreslåede regler give oplysningerne om ejendommen til lejeren ved at udlevere et link til de pågældende oplysninger. Dette kræver, at udlejeren samtidig giver lejeren besked ved f.eks. at sende linket på email til lejeren eller udlevere et USB-stik med oplysningerne.

Trods udfordringerne er lovændringen et godt eksempel på, hvordan digitale muligheder forbedrer og effektiviserer. Med revisionen løftes lejeloven ind i den digitale tidsalder og siger farvel til dyre og tidskrævende administrative processer.