Ledigheden går ned – men det gør produktiviteten også

Der er ting, der både glæder og skuffer økonomerne. Ledigheden falder, beskæftigelsen stiger. Det er godt. Men den mystiske produktivitet er på nedtur. Det er nærmest en katastrofe.

Produktiviteten hos mange danske firmaer stiger ikke i øje-blikket. Formentlig fordi mange svage samfundsgrupper har fået foden inden for på arbejdsmarkedet. Økonomer mener dog, at der er gode udsigter for at rette op på det problem i overskuelig fremtid. Foto: Chrstian Als Fold sammen
Læs mere
Selv om dansk økonomi mister fart, og væksten i år bliver mindre end set gennem de sidste tre år, fortsætter ledigheden med at falde inden for stribevis af A-kasser. Bedst siden årsskiftet er det gået inden for Faglig Fælles A-kasse (3F), hvor ledigheden er faldet med 2.500 personer. Også mange andre steder rasler ledigheden ned på en måde, der næsten lyder for godt til at være sandt, viser de sidste nye tal fra Danmarks Statistik.

Men bag denne gode udvikling skjuler sig en mindre heldig tendens, nemlig at produktiviteten falder. Det fremhæver økonom Frederik I. Pedersen fra Arbejderbevægelses Erhvervsråd (AE).

Produktiviteten er et mål for, hvor meget danskerne fremstiller per time, uge eller måned. Denne produktivitet stiger normalt lidt år efter år, fordi vi bliver bedre uddannet, bedre organiseret, og der investeres stadig mere i ny teknik og andre ting, som kan gøre produktionen nemmere og mere effektiv.

Inden for landbruget er udviklingen særlig synlig, eftersom én landmand i dag kan brødføde en hel by eller mere, mens han for måske 50 år siden behøvede hjælp til bare at producere nok mælk, kød, korn og æg til eget forbrug. Men inden for alle andre fag sker det samme, og gennem de sidste 100 år er produktiviteten steget med lige omkring to procent årligt.

Men lige nu er denne produktivitet så faldende i Danmark, hvilket er noget ganske usædvanligt.

»Det hænger formentlig sammen med, at en masse svage grupper på det danske arbejdsmarked kommer i job. De er knap så effektive som dem, der allerede har et arbejde. Men at produktiviteten falder er en helt uholdbar situation. Det svarer jo til, at virksomhederne ansætter så meget personale, at de falder over hinanden og står i vejen for hinanden. Det kan ikke fortsætte,« siger Frederik I. Pedersen.

Produktivitet på vej op
Han venter dog, at dette meget snart ændrer sig, når det nye personale bliver lært op og øger deres effektivitet. De senere år har danske virksomheder også investeret ganske meget i nyt produktionsudstyr. Også det burde trække produktiviteten op, eftersom maskiner så kan erstatte arbejdskraft.

»Så enten snyder tallene fra Danmarks Statistik stort. Eller også vil vi snart igen se en stigning i produktiviteten igen,« siger Frederik I. Pedersen.

Den skuffende produktivitet er en vigtig årsag til, at den totale produktion herhjemme målt på bruttonationalproduktet (BNP) faldt en lille smule fra årets første til andet kvartal. Nedgangen var på 0,4 procent. Det svarer til, at produktionen faldt med tæt ved 1,7 milliarder kroner.

En anden årsag til den skuffende lave vækst var, at virksomhedernes investeringer pludselig og efter flere år med fremgang faldt i andet kvartal.

Det mener chefanalytiker i Danske Bank Steen Bocian dog især hænger sammen med forårets omlægning af bilafgifterne.

»Afgiftsændringen i april gav anledning til stor usikkerhed. Mange virksomheder valgte at udskyde deres bilkøb. Det trak investeringerne kraftigt ned. Men det bliver nok modsvaret af en høj senere. Meget tyder således på, at virksomhederne alene har udskudt deres køb af biler,« siger Steen Bocian.

Også private husholdninger købte færre biler op til omlægningen af afgifterne. Men uanset dette er der udsigt til, at væksten i den danske økonomi er på vej ned.

Trods dette venter cheføkonom i Handelsbanken Jes Asmussen dog, at jagten efter arbejdskraft holdes oppe på et relativt højt niveau.

»Selv om de økonomiske konjunkturer skulle udvikle sig svagere end antaget, bliver arbejdsmarkedet næppe påvirket. Virksomhederne vil være meget tilbageholdende med at skille sig af med medarbejdere, som de har kæmpet hårdt for at få ansat og lært op. Så ledigheden fortsætter ned. Senere på året kan vi godt stå med bare 80.000 ledige – 10.000 færre end i dag,« siger Jes Asmussen.