Ledelsen i Roskilde Bank frikendt for ansvar efter bankkrak

Ni år efter Roskilde Banks krak har Østre Landsret vurderet, at den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank ikke er ansvarlige for de tab, banken led, da den kollapsede under finanskrisen.

Niels Valentin Hansen, tidligere adm. direktør for den krakkede Roskilde Bank, ankommer til Østre Landsrets afdeling i Søborg mandag d. 19 juni 2017. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Tirsdag formiddag er der faldet dom i det mest spektakulære retsopgør efter finanskrisen.

Østre Landsret har frifundet den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank.

Finansiel Stabilitet A/S, der efter sammenbruddet i 2008 overtog bankens aktiver, havde rejst et erstatningskrav på 1 mia. kr. mod i alt 11 personer, heriblandt otte bankfolk, et revisionsselskab (Ernst & Young) og to revisorer. Blandt de sagsøgte var bankens mangeårige direktør Niels Valentin Hansen, der havde valgt ikke at dukke op i retten i dagens anledning.

Flere kritisable forhold

Mens den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank er blevet frifundet, er Landsrettet dog nået frem til, at der har foreligget kritisable forhold i forbindelse med driften af banken.

»Det drejer sig særligt om, at banken som led i en strategi om vækst havde en omfattende brug af såkaldt presserende bevillinger, hvor bestyrelsen først efterfølgende tog stilling til udlån ydet på et lavere niveau i banken. Banken havde desuden i meget væsentlig grad været eksponeret mod den konkjunkturfølsomme ejendomsbranche,« fremgår det af dommen.

Disse forhold har imidlertid ikke givet landsretten grundlag for at fastslå, at ledelsen generelt betragtet har drevet banken uforsvarligt.

Landsretten har ikke haft det fornødne grundlag

»For så vidt angår de konkrete forhold har landsretten vedrørende udlån til bankens store kunders køb af aktier i Roskilde Bank lagt til grund, at der reelt ikke blev foretaget en kreditvurdering. Landsretten har anset dette forhold for ansvarspådragende for direktionen og bestyrelsen.«

»Finansiel Stabilitet har imidlertid ikke kunnet opgøre sit tab i forbindelse hermed, og landsretten har ikke haft det fornødne grundlag for at foretage et skøn over et tab. Derfor er direktionen og bestyrelsen blevet frifundet,« står der i afgørelsen.

Dommen kommer, mere end ni år efter at Roskilde Bank krakkede, hvor mere end 32.000 aktionærer sammenlagt mistede syv mia. kr.

De 11 personer, der var sagsøgt i sagen, var:

 • Tidl. bankdirektør Niels Valentin Hansen
 • Tidl. bankdirektør Arne Gotlieb Wilhelmsen
 • Tidl. underdirektør Allan H. Christensen
 • Tidl. bestyrelsesfsormand Peter Müller
 • Tidl. næstformand Niels Erik Qvist Kryger
 • Tidl. bestyrelsesmedlem Peter Holm
 • Tidl. bestyrelsesmedlem Ib Mardahl-Hansen
 • Tidl. medarbejderrepræsentant Ove Flemming Holm
 • Ernst & Young Godkendt Revisionsselskab
 • Statsautoriseret revisor (E&Y) Tommy Nørskov Rasmussen
 • Statsautoriseret revisor (E&Y) Palle Valentin Kubach

Læs her, historien om, hvordan Roskilde Bank krakkede i den dramatiske sommer i 2008: