Lavere nedskrivninger i Totalbanken gav større overskud

Totalbanken løftede sidste år sit nettooverskud, selv om toplinjen gik en smule tilbage, og omkostningerne til personalet voksede. Baggrunden var primært lavere nedskrivninger på udlån.

Totalbanken løftede sidste år sit nettooverskud, selv om toplinjen gik en smule tilbage, og omkostningerne til personalet voksede. Baggrunden var primært lavere nedskrivninger på udlån.

I 2017 venter banken igen en tilbagegang i basisindtjeningen, der også faldt lidt sidste år.

Totalbanken hentede samlede rente- og gebyrindtægter på 128,2 mio. kr. i 2016 mod 129,8 mio. kr. året før. Udgifterne til personale og administration voksede samtidig til 79 mio. kr. fra 73 mio. kr. i 2015.

Til gengæld betød et fald i nedskrivningerne til 26,6 mio. kr. fra 37,3 mio. kr., at nettoresultatet voksede med 25 pct. til 30,2 mio. kr.

Samtidig noterede Totalbanken - efter flere år med tilbagegang - en stigning i udlånet på 5 pct., og det er der tilfredshed med.

- Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet og væksten i udlånet. Med årets resultat er det bestyrelsens forventning, at banken fastholder fokus på at øge udlånet og tiltrække flere nye kunder, skriver Totalbanken i regnskabet.

For 2017 venter Totalbanken en basisindtjening på 41-45 mio. kr., efter at den post landede på 52,3 mio. kr. for banken og 50,3 mio. kr. for hele koncernen, hvor større afskrivninger trak ned.