Lasse Lindblads advokat glad for revisorfrifindelse

Men Morten Samuelsson ærgrer sig over, at han først nu får adgang til Revisornævnets kendelse: »Den kunne have været hjælpsom under erstatningssagen mod ledelsen af Capinordic Bank,« siger han.

Fra venstre de sagsøgtes advokater, advokat, professor Morten Samuelsson fra Mazanti-Andersen Korsø Jensen og advokat Mogens Gaarden, Bech-Bruun. I baggrunden ses Capinordic Banks tidligere bestyrelsesformand, advokat Claus Ørskov forlader Østre Landsret i forbindelse med Capinordic Bank-sagen mandag d. 1 juni 2015. (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2015) Fold sammen
Læs mere
Foto: Nils Meilvang

Der er glæde i Capinordic-stifter Lasse Lindblads lejr over, at Revisornævnet har frikendt Capinordic Banks revisorer for samtlige Finanstilsynets anklager om fejlagtigt og mangelfuldt revisorarbejde.

Sammen med to andre tidligere medlemmer af Capinordic Bank-ledelsen afkræves Lindblad en erstatning på 400 millioner kroner for uforsvarlig långivning. Nu vurderer Lindblads advokat Morten Samuelsson, at nævnets afgørelse støtter Capinordic-ledelsens påstand om, at bankens udlån var af god bonitet. Men Samuelsson ærgrer sig over, at han ikke tidligere har fået adgang til det store analysearbejde, som Revisornævnet har gennemført de forløbne to år.

»Det er ærgerligt, at kendelsen først falder nu. Den havde været hjælpsom under retssagen,« siger han.

Grundig revision

Morten Samuelsson repræsenterer ud over Capinordic Banks stifter og tidligere bestyrelsesmedlem Lasse Lindblad også bankens tidligere bestyrelsesformand Claus Ørskov og tidligere bankdirektør Henrik Juul i en erstatningssag anlagt af statens oprydningsselskab, Finansiel Stabilitet. Finansiel Stabilitet beskylder den tidligere bankledelse for uforsvarlig långivning og afkræver derfor ledelsen 400 millioner kroner i erstatning.

»Kendelsen fra Revisornævnet viser, at revisorerne har været meget grundige i deres gennemgang af låneengagementerne. Under retssagen har vi netop påberåbt os revisionens vurderinger af lånenes bonitet til støtte for vores sag,« siger Morten Samuelsson.

»Vi kan læse i kendelsen, at revisorerne har været dybt nede i en vurdering af, om banken havde ordentlige forretningsgange og fulgte op på påbud og henstillinger fra Finanstilsynet. Derfor er vi tilfredse med, at nævnet – netop på grund af den grundige gennemgang – har frikendt revisorerne. Det er vi især, fordi Finansiel Stabilitets advokater under retssagen har påstået, at revisionen slet ikke har taget stilling til bankens kreditbehandling.«

Finansiel Stabilitets erstatningssag har kørt siden efteråret 2014 og frem til sidste retsmøde i begyndelsen af juni. Sideløbende har Revisornævnet arbejdet med Finanstilsynets klage over Capinordics revisorer fra foråret 2013 og frem til 18. juni i år, hvor nævnet afgav sin kendelse, som i anonymiseret form blev offentliggjort forleden. Men i modsætning til den åbne retssag har nævnet holdt sit arbejde helt tæt til kroppen:

Dom i oktober

»Først fra slutningen af 2014 fik jeg en idé om, at der var en sag i Revisornævnet ved at spørge forskellige kontakter. Men jeg kunne ikke få oplysning om indholdet af klagen. Først da kendelsen var afsagt, fik jeg mere præcise oplysninger om, hvad sagen gik ud på. Kendelsen kunne jeg ikke få – jeg måtte vente på dens offentliggørelse,« siger Morten Samuelsson.

Han ønsker ikke at gætte på, om Revisornævnets kendelse får betydning for Østre Landsrets dom i erstatningssagen, som falder i begyndelsen af oktober.