Lars Rohde: Godt med stor opsparing i virksomhederne

Den store og stigende opsparing i danske virksomheder er ikke kun noget dårligt, som det ofte siges. Det er tværtimod noget godt, fremhæver Lars Rohde, der er direktør for Danmarks Nationalbank.

Foto: Erik Refner
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Den høje opsparing i danske virksomhederne er ikke bare en dårlig ting.

Alt andet lige er en virksomhed mere robust over for stød til udviklingen i økonomien, desto højere dens egenkapital er i forhold til dens samlede aktiver. Det reducerer sandsynligheden for, at virksomheden går konkurs.

Det gør det ligeledes mindre sandsynligt, at virksomhedens bankforbindelser lider tab på udlån til virksomheden. En høj soliditetsgrad har dermed en positiv indflydelse på den finansielle stabilitet.

Det fastslår Lars Rohde, som er direktør for Danmarks Nationalbank i dag i en tale på Finansrådets årsmøde.

Han peger også på, at en høj soliditetsgrad giver den enkelte virksomhed større fleksibilitet i valget mellem alternative finansieringskilder og større sikkerhed for at opnå den ønskede finansiering.

"En analyse, som Nationalbanken har udarbejdet, viser, at lånekapitalen i det danske banksystem i kølvandet på udbruddet af finanskrisen i stor udstrækning tilflyder de mest solide, lønsomme og produktive virksomheder. Det er et sundt træk ved et banksystem og bør få svagt polstrede virksomheder til at overveje, om det ikke er fornuftigt at øge kapitaliseringsgraden. Det gælder ikke blot aktieselskaber, men også personligt ejede selskaber – bl.a. også landbrugsbedrifter," sagde Lars Rohde på mødet.

Han tilføjede, at dansk landbrug i årene op til finanskrisen var igennem en jordprisboble, som bragte hektarprisen op på helt urealistiske højder. De høje jordpriser blev i vid udstrækning udnyttet til at stille værdien af jorden som pant for yderligere gældsætning. Siden 2008 er den gennemsnitlige hektarpris næsten halveret. Det har efterladt mange landmænd med høj gæld og et svagt egenkapitalgrundlag.

"Det gør landbrugene mere udsatte over for udsving i landbrugets afregningspriser, der historisk har udvist betydelig volatilitet. Det skrøbelige fundament under dansk landbrug er delvist blevet sløret af, at landbrugserhvervet i årene 2010 til 2013 oplevede nogle år med gode priser og et stigende bytteforhold samtidig med, at finansieringen af bedriften kunne ske til en historisk lav rente," siger Lars Rohde.

Han peger også på, at egenkapitalforrentningen trods dette har været utilfredsstillende i mange bedrifter.

"Det afspejler, at der er fundamentale strukturelle problemer i landbrugserhvervet," siger Lars Rohde.

Siden foråret er afregningspriserne på såvel korn som svin og mælk faldet, delvis som følge af Ruslands boykot af vestlige landbrugsprodukter. Prisfaldene er dog ikke større end set mange gange tidligere, og det aktuelle prisniveau er i et længere perspektiv forholdsvis normalt.

Produktion og afsætning af varer, der udviser så store prisudsving som landbrugsprodukter, kræver, at bedrifterne er velkonsoliderede, så de er i stand til at modstå sådanne gentagne udsving i priserne.

"Situationen har udstillet det svage, kapitalmæssige fundament under mange bedrifter. Vi skal frem til, at kapitaliseringen styrkes," lyder det fra Lars Rohde