Lars Rohde: Bankunion er et vigtigt skridt

Nationalbanken ser generelt positivt på bankunionen, som den tegner sig, og det vil være et vigtigt skridt i styrkelsen af det indre marked for finansielle tjenesteydelser og dermed i styrkelsen af den grænseoverskridende konkurrence.

Læs mere
Fold sammen

Det sagde nationalbankdirektør Lars Rohde mandag på Finansrådets årsmøde.

Han tilføjede, at det er vigtigt, at deltagelse i bankunionen kan ske på lige vilkår for eurolande og ikke-eurolande.

»Ellers risikerer vi en fragmentering af det indre marked for finansielle tjenesteydelser,« sagde han.

Ifølge Nationalbanken er det endvidere af afgørende betydning, at bankunionen indeholder et forsikringselement i forhold til de danske systemiske institutter.

»Det vil være tilfældet med etablering af en stærk fælles afviklingsfond. For euro-landene findes der et yderligere forsikringselement i form af ESM - den fælles euroredningsfond - som vil fungere som ultimativ back-stop, når alle andre midler er brugt op. Det er også på dette område vigtigt at sikre ligebehandling af deltagende lande uden for og inden for euroen,« sagde Rohde.