Langstrakt DONG-sag tester 1.100 virksomheders retsfølelse

Elsam-sagerne mellem DONG og Konkurrencerådet er på alle leder en maratonsag, der sætter retsfølelsen på prøve hos en stor gruppe af sagsøgere.

Foto: Henning Bagger

Hvor tidligere tiders elever på Metropolitanskolen forsømte deres forår med eksamenslæsning, bliver det for en række advokater og dommere en helt anden disciplin, der vil holde dem indendøre i foråret 2016.

De verserende Elsam-sager mellem Konkurrencerådet og DONG Energy, der skal for Sø- og Handelsretten til april og maj, bliver nemlig rettens længstvarende retssag i dette årti, vurderer en række kilder over for Berlingske.

»I den tid, jeg har repræsenteret Konkurrencestyrelsen og -rådet, er det den sag, der har taget længst tid. Både i forhold til tid, fra den blev indbragt, men også målt på, hvor mange dage der er afsat,« siger partner hos Kammeradvokaten Jacob Pinborg, der fører sagen på vegne af Konkurrencerådet.

Mellem sig har de to parter berammet sagen til 20 dage i Sø- og Handelsretten. Og hvor det ikke er noget særsyn i strafferetssager eller store voldgiftssager, så er det enormt i en civil konkurrencesag. Berlingske har været i kontakt med en lang række juridiske eksperter, og flere af dem påpeger, at sagen meget vel kan være den mest omfangsrige af sin slags nogensinde.

Sagen, der omhandler markedsmisbrug i det tidligere Elsam mellem 2003-2006, har været igennem alle konkurrencemyndighedernes led, og det har taget lang tid. Så lang tid, at en række daværende Elsam-kunder, der har et krav på over syv milliarder kroner, begynder at have ondt i retsfølelsen.

»Det er bekymrende for retssikkerheden, at en sag, der involverer tusindvis af virksomheder og er så væsentlig, kan trække ud i så lang tid. Det kræver nogle brede skuldre at føre sådan en sag igennem,« siger Jørgen Holm Westergaard, der som direktør for Energi Danmark er spydspids for sammenlagt 1.100 virksomheders søgsmål mod DONG.

»Jeg mener, at retssystemet favoriserer det store energiselskab frem for landsbyhåndværkeren. Det er umuligt for den lille virksomhed at håndtere så langstrakt en sag – han er jo gået konkurs mange gange, inden sagen kommer for dommeren,«

De 20 retsdage er langt fra ligeligt fordelt mellem de to parter. DONG Energy har bedt om langt, langt størstedelen af retsdagene, hvilket irriterer Jørgen Holm Westergaard, der mener, at DONG forhaler sagen ved at bede om så mange retsdage. Hos DONG mener man først og fremmest ikke, at Elsam i sin tid brød loven. Men det er en kompliceret sag, og derfor tager den lang tid at få belyst, lyder det fra kommunikationschef i DONG Energy, Martin Barlebo:

»Vi ønsker sagen afsluttet så hurtigt som muligt. Af hensyn til kunderne og til selskabet. Også fordi sagen har betydning for den erstatningssag, hvor vi er sagsøgt for et meget stort beløb. Men det er en meget kompleks sag, og derfor vil vi sikre, at sagen bliver ordenligt belyst. Derfor har vi blandt andet haft et ønske om, at uafhængige økonomiske eksperter skulle kigge den økonomiske model igennem, som konkurrencemyndighederne har brugt som argumentation for, at Elsam i sin tid har overtrådt reglerne.«

Den seneste kendelse i sagen kom i 2008, hvor Konkurrenceankenævnet stadfæstede myndighedernes forudgående kendelser om, at Elsam havde udnyttet sin position til at påvirke elpriserne. Når sagen endelig kommer for retten, vil der altså være gået otte år. Denne periode er blandt andet blevet brugt på et såkaldt syn og skøn, som Højesteret også var inde over, samt en forespørgelse om forelæggelse for EU-domstolen.

»Der har undervejs i sagen været uenighed om, hvorvidt uafhængige eksperter skulle have lov til at se nærmere på den økonomiske model – det man kalder syn og skøn. Og den uenighed skulle helt til Højesteret, inden det såkaldte syn og skøn kunne gennemføres. Det er blot et eksempel på kompleksiteten i sagen, som gør, at det tager tid at behandle den grundigt. Det er imidlertid helt naturligt, at parterne tager sagen meget alvorligt og ønsker alle forhold belyst ordentligt, inden Sø- og Handelsretten træffer afgørelse,« siger Martin Barlebo fra DONG Energy.