Landsretten stadfæster: Hesalight-stifter erklæret personlig konkurs

Landsretten har stadfæstet byrettens afgørelse om at erklære Hesalight-stifteren personlig konkurs. Lars Nørholt forsøger nu at skaffe 18 mio. kr. som et sidste forsøg på at undgå konkursen.

Foto: Asger Ladefoged.
Læs mere
Fold sammen

Lars Nørholt har til det sidste håbet, at Østre Landsret ville ændre skifterettens beslutning fra februar om at erklære ham personlig konkurs efter lampeeventyret Hesalights nedtur. Men landsretten stadfæstede i går afgørelsen fra skifteretten i Roskilde, og det er en nedslået Lars Nørholt, som i nat blev orienteret af sin advokat om afgørelsen.

Konkursen betyder, at kurator i konkursboet efter Hesalight Henrik Selchau Poulsen nu råder over Lars Nørholts personlige aktiver og dermed kan komme videre med Hesalight-sagen. Kurator har for et par måneder siden begæret Lars Nørholt konkurs, fordi han mener, at den tidligere direktør bla. har brugt Hesalights penge til at købe private luksusejendomme på Mallorca. På den anden side fremførte Lars Nørholt at have ret til de mange millioner under henvisning til sin direktørkontrakt, som ifølge Nørholt blev indgået i 2012.

»Jeg har jo hele tiden sagt til dem - hvis den kontrakt ikke gælder, hvad for en kontrakt gælder så?« siger Nørholt under henvisning til, at hans direktørkontrakt var en mundtlig aftale, som først blev nedfældet på skrift for nogle få måneder siden.

Men Østre Landsret tillagde ikke Lars Nørholts argumenter vægt og tilsidesatte også udtalelser fra Hesalights tidligere bestyrelsesformand Lars Jørgensen og Lars Nørholts medstifter Martin Nielsen, hvor de i et vist omfang støttede Lars Nørholts version.

Helt mistet modet har Hesalight-stifteren dog ikke: »Landsretten kigger reelt set alene på, om jeg har de 17,8 mio. kr., som jeg efter kurators vurdering uretmæssigt har hævet. Og hvis jeg ikke har pengene og kan betale, så er jeg insolvent,« siger han.

Lars Nørholt leder nu efter en person, der kan rådgive ham til, hvad han kan gøre: »Hvis jeg har de 18 mio.kr.. som jeg kan låne rundt omkring - så forstår jeg det sådan, at jeg reelt set ikke kan komme ud af konkursen. Det er sådan noget, jeg ikke forstår. Derfor er jeg nødt til at finde ud af, hvad man kan og ikke kan, og derfor har jeg møde med min advokat senere i dag,« siger han. »Jeg forestiller mig, at hvis jeg kunne skaffe pengene og sætte dem ind som sikkerhed eller betale dem ind i boet og på den måde afværge konkursen.«

Lars Nørholt er dog opmærksom på, at der formentlig også venter en erstatningssag, hvor en håndfuld pensionskasser rejser krav om 200 mio. kr.: »Derfor kan man jo ikke vide, om der så kommer yderligere krav på f.eks. 50 mio. kr. mod mig. Derfor kan argumentationen være, at så kan man ikke gøre boet op, før den sag er afsluttet. Det vil sige, at jeg de næste halvandet til to år kan gå og vente  - til trods for, at jeg måske havde de 18-20 mio. kr. at betale ind.«

Lars Nørholt er usikker på fremtiden for sig selv og familien. »Vi har gået og ventet i et par måneder på landsrettens afgørelse. Vi har ikke kunnet gøre noget, og kurator har heller ikke. Men jeg er interesseret i at gå ind i et samarbejde med kurator,« siger han.