Landmænd frifundet for brud på randzonelov

Retten i Holstebro har frifundet to landmænd for at have overtrådt randzoneloven ved at så afgrøder på randzoneareal på deres landbrugsejendom.

Foto: Johan Gadegaard

Landmændene Povl og Christian Blak Bojer er frifundet for brud på randzonerne i en principiel sag. Det er mandag blevet afgjort ved Retten i Holstebro, skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Povl Blak Bojer har i retten forklaret, at han forsøgte at finde hoved og hale i kortet over randzoneområder på hans jord, da loven trådte i kraft i 2012, men at det var så fejlbehæftet, at han ikke kunne gennemskue, hvor han skulle anlægge randzoner.

I frifindelsen blev der lagt vægt på mange usikkerheder:

»Der har i relation til den første randzonelov således været mange usikkerhedsfaktorer, og på denne baggrund finder retten, at der fra de tiltaltes side alene er udvist en så ringe grad af uagtsomhed, at det er betænkeligt at anse de tiltalte for skyldige,« lyder det ifølge Dagbladet Holstebro-Struer i dommen.

Ved vurderingen heraf er det også taget i betragtning, at det fra myndighedernes side blev tilkendegivet, at jordbrugerne kunne regne med, at der ikke ville blive pålagt bøder for det første år og også senere, så længe der var tvivl om, hvor der skulle udlægges randzoner.

Retten har endelig også taget i betragtning, at det relativt hurtigt efter lovens ikrafttræden viste sig nødvendigt at revidere randzonelovgivningen.

Retten har ikke taget stilling til, om randzoneloven er i strid med ekspropriationsretlige grundsætninger eller EU- retten.

Med frifindelsen vil det med al sandsynlighed betyde, at der bliver slået en streg over samtlige sager med andre landmænd, der heller ikke har anlagt randzoner. I hvert fald frem til nu.

Selve randzoneloven skal dog overholdes fremadrettet, men landbrugsorganisationer som Landrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug arbejder på at få en dommer til at kende den ugyldig. De to organisationer stævnede tilbage i 2013 staten, men den sag venter endnu på at komme for landsretten.