Landbrug spidder bøfforslag fra Etisk Råd

Det vil næppe rokke det store ved den globale udledning, hvis afgiften hæves på oksekød, mener Landbrug & Fødevarer. Brancheorganisationen kritiserer Det Etiske Råd for at flytte fokus væk fra det vigtige i klimakampen.

Det er en bedre idé at fortsætte med at effektivisere i landbruget og på den måde sænke Co2-udledningen, mener Landbrug & Fødevarer. Fold sammen
Læs mere
Foto: Torkil Adsersen

Det skal være lidt dyrere, når du køber dit hakkede oksekød og oksemørbraden i supermarkedet.

For hvis det er lidt dyrere, køber danskerne lidt mindre oksekød, og så skal der slagtes færre kvæg, og i sidste ende vil der blive udledt mindre Co2 fra køerne, der længe har været de store syndere i fødevareproduktionens klimaregnskab. Nogenlunde sådan lyder ræsonnementet fra Det Etiske Råd, der mandag er gået i kamp for klimaet med et forslag om at hæve afgifterne på oksekød.

Ikke overraskende får forslaget en kølig modtagelse hos Landbrug & Fødevarer, der som brancheorganisation repræsenterer de mange landmænd, der ernærer sig ved at opdrætte og slagte køerne.

Områdedirektør Niels Peter Nørring har en forholdvis lang liste med anker og forbehold og for nu at starte et sted, tvivler han først og fremmest på effekten.

»Der er jo meget stor forskel på, hvordan klimaaftrykket er mellem de forskellige produkter, og herhjemme kommer en lang række af produkterne eksempelvis fra mælkekvæg, hvor køerne bliver drevet effektivt, og hvor der er stor fokus på udnyttelsen og altså mindre udledning,« konstaterer Niels Peter Nørring indledningsvist.

Han henleder også opmærksomheden på det faktum, at landbruget de sidste 20 har sænket Co2-udledningen med 20 procent, samtidig med at produktionen er steget.

»Og det er den vej, vi hellere ser, vi går. Vi har vist, at vi kan effektivisere i alle led. Vi har effektiviseret i fodereffektiviteten, vi har effektiviseret på slagterierne og mejerierne, så alle dele af koen bliver brugt til forskellige formål,« siger Niels Peter Nørring og tilføjer, at der rigeligt med rum til at finde flere Co2-besparelser af den vej.

Områdedirektøren frygter, at man ved at hæve afgiften herhjemme i virkeligheden bare skubber produktionen fra Danmark videre ud til andre lande, hvor man opererer med et mindre miljøvenligt set-up.

»Og det er jo trods alt den globale udledning, der betyder noget,« minder Niels Peter Nørring om.

Overordnet mener Landbrug & Fødevarer, at Det Etiske Råd vildleder klimadebatten med deres indspark.

»Jeg synes, det er en helt skæv indgangsvinkel på et så vigtigt emne som klimadagsordenen. Man flytter fokus væk fra det vigtigste; nemlig at vi har en global udfordring med at få reduceret udledningen af drivshusgasser, der kræver globale løsninger,« siger Niels Peter Nørring.

Også hos en anden brancheorganisation, Dansk Erhverv, er man skeptiske over for forslaget. Her henviser man til den fejlslagne fedtafgift som forbillede på, hvorfor man bør afholde sig fra at opdrage borgerne med afgifter.

»Danmark prøvede det for få år siden med en fedtafgift, som bl.a. omfattede kød, og det endte mildest tal med et dårligt resultat med masser af byrder og masser af forvridninger i markedet,« siger markedschef i Dansk Erhverv, Lotte Engbæk Larsen, i en skriftlig kommentar.