Læger: Det kunne ikke ske i Danmark

Danske læger kan ikke tage på turistrejser betalt af medicinalkoncerner. Regler er strammet så kraftigt de senere år, at det er umuligt, vurderer Lægeforeningen. Alligevel ønsker foreningen endnu skrappere etiske regler.

Foto: Svend Åge Mortensen, Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Danske læger må kigge langt efter behagelige konferencerejser med drinks i baren, ægtefællen ved armen og eksotiske udflugter betalt af medicinalvirksomheder.

En to år gammel aftale om samarbejde mellem apoteker, læger og lægemiddelindustrien fastsætter nemlig skrappe grænser for, hvornår og i hvilket omfang en medicinalvirksomhed må sponsorere lægers rejseaktiviteter og deltage i konferencer.

Derfor tror formanden for Lægeforeningens etiske udvalg, overlæge ved Herlev Hospital Poul Jaszczak, ikke, at danske læger kunne havne i samme situation som en række svenske kolleger, der nu er under mistanke for at have modtaget bestikkelse i form af en konferencerejse til Sydafrika i 2006.

”Det tror og håber jeg bestemt ikke. Som reglerne er i dag er det stort set umuligt at modtage sponsorstøtte til aktiviteter, der ikke har et klart fagligt indhold. I hvert enkelt tilfælde skal arrangementet meldes til Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet, som så vurderer om kriterierne er opfyldt,” siger Poul Jaszczak.

Ingen ægtefællebetaling
Mens reglerne for, hvordan og hvor meget medicinalvirksomheder må reklamere for deres produkter, er fastsat ved lov, er det op til parterne selv at holde justits, når det gælder betaling af rejser og anden form for sponsorering.

De seneste år er der kommet øget fokus på de økonomiske bånd mellem læger og industri både fra lægernes side og i medicinalindustriens egne rækker.

Aftalen mellem apotekerne, læger og lægemiddelindustrien blev indgået i 2007, og udover indberetningspligt, som gælder såvel medicinalvirksomheder, som læger, der søger om at få sponsoreret aktiviteter, indeholder aftalen en række angivelser af, hvor medicinalvirksomheder må afholde arrangementer for læger og anden sundhedspersonale.

Aftalen slår blandt andet fast, at medicinalvirksomheder kun må sponsorere aktiviteter, som har et direkte fagligt sigt, at udgifterne skal holdes på et ikke luksuriøst niveau, samt en bestemmelse om, at medicinalvirksomhederne ikke må betale for ledsagere eller på anden måde give ledsagere gaver.

Skrappere regler på vej
Selvom der ifølge Poul Jaszczak er godt styr på etikken i branchen, så arbejder Lægeforeningen i øjeblikket på at få strammet lovgivningen yderligere.

”Patienterne behøver ikke være bekymrede for at danske læger vælger behandling ud fra økonomiske incitamenter. Alligevel mener jeg, at det er vigtigt, at vi får illumineret enhver mistænkeliggørelse af lægernes uafhængighed. Derfor er mit udgangspunkt, at der overhovedet ikke burde være penge fra industrien involveret i aktiviteter og konferencer, hvor producenterne samtidig reklamerer for deres produkter,” siger Poul Jaszczak.

Han erkender, at den holdning vil udløse et ramaskrig i store dele af lægeverdenen, som frygter at al konferenceaktivitet vil stoppe, hvis det ikke længere er tilladt at få rejser og ophold betalt af lægemiddelindustrien, ikke mindst i tider, hvor det offentlige ikke har midlerne til at betale rejserne.

”Jeg kan godt se problemet. Men hvis man vil have rene linjer, er der kun én vej at gå. Nemlig at den slags foregår på institutionens egen regning,” siger Poul Jaszczak.