Lån & Spar opfylder forventningerne

Flere kunder og øget udlån har givet Lån & Spar Bank et godt år.

Foto: Brian Bergmann

Lån & Spar Bank har i 2014 opnået en basisindtjening før nedskrivninger på 184,9 mio. kr., og dermed er banken fint i mål i forhold til den guidance, der på forhånd var meldt ud til investorerne. Bankens forventninger lød nemlig på en basisindtjening før nedskrivninger på 170-190 mio. kr.

»Ledelsen anser årets resultat og basisindtjeningen for værende tilfredsstillende,« skriver Lån & Spar i regnskabet.

Banken kan melde om vækst på både top- og bundlinje, hvilket skyldes noget så usædvanligt som udlånsvækst, drevet af kundetilgang.

»Det er ledelsens forventning, at kundetilgangen vil fortsætte i 2015, hvilket vil understøtte ambitionen om øget indtjening,« lyder det i regnskabet.

Men det lave renteniveau og den øgede konkurrence om kunderne har skabt et pres på rentemarginalen, som på kort sigt vil have den modsatte virkning, bemærker banken.

På den baggrund venter Lån & Spar en lavere basisindtjening før nedskrivninger. Den ses lande i niveauet 160-180 mio. kr.

Aktien i Lån & Spar ligger onsdag eftermiddag ved 13.30-tiden 2,3 pct. højere i 445 kr.