Lån & Spar i bedring over hele linjen

Lån & Spars resultater forbedrede sig på alle væsentlige poster i første kvartal.

Foto: Brian Bergmann

Inklusiv en gevinst på 14,3 mio. kr. fra salget af Nets blev resultatet efter skat mere end tredoblet til 51,0 mio. kr. fra 16,8 mio. kr. i samme periode sidste år.

Netto rente- og gebyrindtægterne steg til 115,7 mio. kr. fra 137,9 mio. kr. og medvirkede til at løfte basisindtjeningen før nedskrivninger til 41,6 mio. kr. fra 30,8 mio. kr.

- Denne fremgang skyldes kundetilgangen i 2013, som er fortsat i 2014 - om end på et lavere niveau. Herudover har en højere forrentning af overskudslikviditeten også bidraget til fremgangen i indtjeningen, forklarer Lån & Spar om udviklingen.

Det samlede udlån steg i perioden med 1 pct. fra ultimo 2013 til godt 8,3 mia. kr. Indlånet steg omkring dobbelt så meget til 11,3 mia. kr.

Nedskrivninger på udlån faldt til 6,4 mio. kr. fra 8,8 mio. kr., og betegnes som "meget lave."

Udgifterne til personale og administration steg med 2 mio. kr. til 111,5 mio. kr., men lå ifølge Lån & Spar lidt under det ventede for kvartalet.

Lån og Spar Bank fastholder forventningerne til 2014 og venter fortsat en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 140-160 mio. kr.