Lån & Spar har næsten flad bundlinje trods gebyrhop

Lån & Spar Bank øgede indtægterne på gebyrer kraftigt i første kvartal af 2017 sammenlignet med sidste år.

Lån og Spar Bank
Lån og Spar Bank, logo Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Bergmann

Men pres på rentemarginalen og en mærkbar stigning i personaleudgifterne neutraliserede fremgangen, så der på bundlinjen var stort set det samme overskud.

Det fremgår af selskabets regnskab for første kvartal 2017.

På indtægtssiden faldt netto renteindtægterne til 100,7 mio. kr. i kvartalet fra 107,5 mio. kr. i samme kvartal året før. Gebyrindtægterne steg til gengæld til netto 82,9 mio. kr. fra 68,5 mio. kr.

- Stigningen kan primært henføres til øgede indtægter fra formidling af realkreditlån, værdipapirhandel samt depot- og forvaltningsgebyrer, skriver banken i regnskabet.

Udgifterne til personale og administration voksede dog til 135,3 mio. kr. for banken fra 126,2 mio. kr. på grund af højere it-udgifter, mens der også var lidt modvind fra nedskrivningsposten, der blev øget til 6,6 mio. kr. netto fra 3,8 mio. kr.

Samlet gav det et overskud før skat på 49,6 mio. kr. i første kvartal, hvor samme post havde vist 49,8 mio. kr. i starten af 2016.

Ser man på bankens eget nøgletal, basisindtjeningen før nedskrivninger, voksede den til 47,5 mio. kr. fra 46,3 mio. kr. et år forinden.

- Ledelsen anser resultatet for perioden og basisindtjening for værende tilfredsstillende, skriver Lån & Spar-ledelsen i regnskabet.

Banken venter fortsat i 2017 en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 180-200 mio. kr.