Lån & Spar femdobler bundlinjen

Basisindtjeningen er fordoblet, og det er med til at sikre et stærk halvårsregnskab fra Lån & Spar, der femdobler resultatet efter skat i forhold til samme periode sidste år.

Foto: Brian Bergmann

En øget kundetilgang og salget af aktier i Nets er stærkt medvirkende til, at Lån & Spar Bank kan præsentere et regnskab for første halvår 2014, der langt overgår regnskabet for samme periode i 2013.

Således er bundlinjen femdoblet fra 15,8 mio. kr. i første halvår 2013 til 75,3 mio. kr. i første halvår 2014. Resultatet giver en egenkapitalforrentning på 15,7 pct., hvilket er en klar fremgang i forhold til de 3,8 pct. i samme periode sidste år. Bankens netto rente- og gebyrindtægter steg til 315,7 mio. kr. fra 282,8 mio. kr. i samme periode sidste år. Samtidig faldt nedskrivningerne fra 17 mio. kr. til 15,9 mio. kr.

»Væksten i basisindtjeningen skyldes kundetilgang og højere forrentning af overskudslikviditeten,« skriver Lån & Spar Bank i regnskabet.

Posten »Øvrige kursreguleringer« udgør en kursgevinst på 40,7 mio. kr., der blandt andet består af en kursgevinst på aktiebeholdningen på 20,3 mio. kr. Heraf indgår aftalen om salget af Nets, der indbringer Lån & Spar 14,3 mio. kr. Posten »Øvrige kursreguleringer« udgjorde i førstehalvår 2013 0 kr.Lån & Spar oplyser, at banken fastholder forventningerne til året.

»I årsrapporten for 2013 oplyste vi, at ledelsen forventer en basisindtjening før nedskrivninger for 2014 i niveauet 140-160 mio. kr. Ledelsen fastholder resultatforventningerne for 2014,« skriver banken i regnskabet.

Opdateret.