Lån & Spar fastholder forventninger

Trods et svagere halvårsresultat ændrer banken Lån & Spar ikke ved forventningerne.

Ledelsen i Lån & Spar anser periodens resultat og basisindtjeningen for værende acceptabel henset til den lave rente og den deraf afledte lave rentemarginal. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kim Haugaard

Lån & Spars regnskab for første halvår 2013 viser omtrent en halvering af nettoresultatet til 15,8 mio. kr. fra 31,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Bankens basisindtjening før nedskrivninger dykkede til 48,8 mio. kr. fra 68,7 mio. kr.

»Denne nedgang i indtjeningen er sket på trods af et meget højt aktivitetsniveau med stor kundetilgang og vækst i både udlån og indlån. Når indtjeningen ikke er fulgt med, skyldes det et fald i rentemarginalen, som har været kraftigere end ventet,« skriver Lån & Spar i sit halvårsregnskab.

Faldet i rentemarginalen begrunder banken med dels konkurrencen om kunderne, dels den meget lave forrentning af overskudslikviditeten. Nedskrivningerne udviklede sig positivt med et fald til 17,0 mio. kr. fra 23,9 mio. kr. Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgør herefter 31,8 mio. kr., hvilket er et fald på 13,0 mio. kr.

Ledelsen anser periodens resultat og basisindtjeningen for værende acceptabel henset til den lave rente og den deraf afledte lave rentemarginal.

Bankens solvens er opgjort til 14,3 pct. og er siden ultimo december 2012 faldet 1,9 procentpoint. Den nødvendige solvens er til sammenligning opgjort til 10,6 pct., og forskellen op til er dermed 3,7 procentpoint og svarer til 201,6 mio. kr. i kapital.

Lån & Spar fastholder forventningerne til hele 2013 og venter dermed stadig en basisindtjening før nedskrivninger på 130 til 150 mio. kr.

»Trods faldet i rentemarginalen viser estimatet for andet halvår en indtjeningsfremgang, således at resultatforventningen fastholdes, om end der er en vis usikkerhed knyttet hertil,« skriver banken.