Lån & Spar får en røffel af Finanstilsynet

Finanstilsynet giver Lån & Spar påbud på grund af, at de har brugt forkerte risikovægte. Solvensen falder, men det gør solvenskravet også.

Foto: Brian Bergmann
Der bliver barberet to procentpoint af solvensen i Lån & Spar efter et besøg og en efterfølgende påbud fra Finanstilsynet.

Samtidig sænkes Finanstilsynets individuelle solvenskrav imidlertid til 9,2 fra 10,5 procent. Den samlede solvensmæssige overdækning bliver med andre ord kun 0,6 procentpoint mindre.

Det skriver Lån & Spar i en selskabsmeddelelse offentliggjort torsdag.Finanstilsynet peger på risikovægtningen af en særlig gruppe af bankens udlån, nemlig de såkaldte kvalificerede revolverende detaileksponeringer (QRRE). Det dækker typisk over kreditkort og kassekreditter til privatpersoner.

Lån & Spar har været for lempelig i risikovægtningen i forhold til disse engagementer, mener Tilsynet, som giver banken et påbud om i stedet at indføre mere normale risikovægte.

Dermed falder bankens solvensbehov, mens samtidig falder den opgjorte solvens med to procentpoint, idet engagementerne nu risikovurderes mere stramt.

Lån & Spar fremlægger regnskab for første halvår den 20. august. I regnskabet for første kvartal meldte banken om en stor kundetilgang i 2013, som fortsatte ind i 2014 om end på et lavere niveau.

Sammenlignet med resultatet for første kvartal 2013, var bundlinjen mere end tredoblet til 51 millioner kroner. De 14,3 millioner kroner kunne dog tilskrives Lån & Spars andel af genvinsten fra salget af Nets på 14.3 millioner kroner.