Kurt Thorsens PFA-advokat slipper for konkurs

John Adamsen kan ikke begæres konkurs i Danmark, fordi han bor og arbejder i England, siger Skifteretten i København. Formanden for Konkursrådet mener, at afgørelsen er forkert.

Efter PFA-sagen flyttede advokat John Adamsen i kreditorly i England. Nu har han rettens ord for, at han ikke kan begæres konkurs i Danmark. Her er han på vej til byretten under PFA-sagen. Fold sammen
Læs mere

Advokat John Adamsen og hans advokatkontor, Zenith Advokater, var blandt aktørerne i den spektakulære PFA-sag om Kurt Thorsens og ejendomsdirektør Rasmus Trads’ brug af falske underskrifter. I 2002 flygtede John Adamsen fra eventuelle erstatningskrav til England, men i august i år blev han trukket i retten i Danmark af en af sine kreditorer, som begærede ham konkurs.

En tidligere forretningspartner, udlandsdanskeren Jens Sejersen, mener, at Adamsen skylder ham 6,4 millioner kroner, men han fik aldrig mulighed for at få afprøvet sit krav, for Sø- og Handelsretten i København med Skifterettens chef, Torben Kuld Hansen, i dommersædet fandt, at John Adamsen slet ikke kan begæres konkurs i Danmark.

Selv om John Adamsen har beholdt sin danske advokatbestalling, mente dommeren ikke, at John Adamsen udøver erhvervsvirksomhed i Danmark, hvorfor han ikke kan begæres konkurs i herhjemme.

Jens Sejersen, som for år tilbage solgte sit vikarbureau Sejersen Gruppen og nu bor i Schweiz, er utilfreds med kendelsen.

»Vi har en advokat med dansk bestalling, der pendler mellem et naboland og Danmark og har hele sin advokatvirksomhed koncentreret om danske kunder. Kan det virkelig være rigtigt, at han kan udnytte en ekstremt liberal konkurslovgivning i England ved at hævde, at han ikke kan tages under konkursbehandling i Danmark,« spørger Sejersen, som peger på, at konkursloven i England tillader gældssanering efter et år.

Jens Sejersen er ikke John Adamsens eneste kreditor. Skat har også en verserende sag mod Adamsen, idet Skat mener, at han skylder et millionbeløb i »goodwill«. Et krav, som John Adamsen bestrider – senest i en sag ved Østre Landsret i maj i år.

John Adamsen ønsker ikke at udtale sig til denne artikel. Han bestrider, at han skylder Jens Sejersen penge, men pointerer, at det står Jens Sejersen frit for at søge at begære ham konkurs i England.

Dette er imidlertid dyrt. De tidligere ejendomsmatadorer Joachim Bruus-Jensen og Brdr. Rønje begærede John Adamsens partner i Zenith, Christian Kirkman-Møller, konkurs i England, hvor retten afviste deres begæring. Forsøget kostede op mod en million kroner.

Jens Sejersen har da heller ikke lyst til at gøre forsøget: »Det vil koste en bondegård i oversættelse, advokatomkostninger, rejseomkostninger. Det vil heller ikke have den samme effekt som i Danmark. I England vil John Adamsen få gældssanering på fine vilkår efter ét år og være komplet fri for fremtidig tiltale fra alle hans kreditorer,« siger han.

Jens Sejersen har kæret sagen til Østre Landsret.

»Jeg bedt Advokatsamfundet tage stilling til, om det er etisk forsvarligt og i overensstemmelse med almindelig dansk retsopfattelse, at en advokat med dansk bestalling, der giver møde ved danske domstole, kan undgå en konkurssag i Danmark og udnytte den overordentligt liberale konkurslovgivning i et andet land,« siger han.

Jens Sejersen støttes af professor dr. jur. og formand for Konkursrådet Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, som tidligere har udarbejdet et juridisk responsum om spørgsmålet:

»Jeg er ikke enig i Sø- og Handelsrettens kendelse. Jeg mener, at retten burde have afsagt dekret forudsat selvfølgelig, at John Adamsen er insolvent som følge af, at skyldneren udøver advokatvirksomhed alene via en dansk advokatbestalling. Og det er uanset om virksomheden fysisk hovedsageligt finder sted i udlandet,« siger han.