Kursreguleringer koster Grønlandsbanken på resultatet

Grønlandsbanken kom ud af de første ni måneder af 2015 med et noget dårligere resultat end i samme periode sidste år. Nettooverskuddet faldt til 56,5 mio. kr. fra 78,8 mio. kr. i samme periode sidste år.

Læs mere
Fold sammen

Hovedmaskinen i bankdrift, nettorenter og gebyrer, faldt til 213,8 mio. kr. fra 220,1 mio. kr. i de første ni måneder af sidste år.

Det ekstremt lave renteniveau, en lavere udlånsmængde i forhold til samme periode af 2014, og den negative forrentning af bankens indskudsbeviser i Nationalbanken, nævnes som årsag til nedgangen. Bankens store indlånsoverskud belaster nettorenterne. Dog er bankens beholdning af erhvervsobligationer fortsat medvirkende til, at faldet i nettorenterne reduceres, skriver banken.

Gebyr- og provisionsindtægter er steget med 2,6 mio. kr. til 62,2 mio. kr. i forhold til samme periode i 2014.

- Den største stigning ses på gebyrer og garantiprovisioner grundet øget aktivitet med lånekonverteringer, skriver banken.

Resultat før kursreguleringer og nedskrivninger viser et fald på omkring 7 pct. til 104 mio. kr.

Kursreguleringerne blev et samlet kurstab på 6,8 mio. kr. mod en kursgevinst på knap 18 mio. kr. i de første ni måneder af sidste år.

- Det er bankens obligationsbeholdning, der er årsagen til kurstabet i 2015. Kursreguleringerne af bankens aktiebeholdning er stort set uændret i forhold til samme periode i 2014, oplyses det.

Nedskrivninger på udlån m.v. er stort set uændret i forhold til samme periode sidste år.

Overskuddet før skat blev 82,8 mio. kr. mod 115,6 mio. kr. i samme periode i 2014.

Grønlandsbanken fastholder forventningerne til hele 2015 om et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i niveauet 125-145 mio. kr.