Kuratorernes skræk: Godt med mere konkurrence

Advokat og tidligere juridisk chef i den krakkede ejendomskoncern Sandgården Torben Lyst hilser revisorernes initiativ velkommen.

Foto: Torben Christensen. Kobbertårnet på Amerika Plads i Københavns Nordhavn huser advokatfirmaet Plesner.
Læs mere
Fold sammen

»Det er en god idé. Der vil komme mere konkurrence, og konkurrence er godt, fordi det giver skarpe priser,« siger han.

Det er hans klage over to topadvokater fra Kammeradvokaten og Plesner, der i 2013 fik skifteretten i København til at hugge fem mio. kr. af advokathonoraret på 35 mio. kr. for behandlingen af Sandgårdens konkurs. Torben Lyst mener, det er en god idé med en ændring af insolvenssystemet, som revisorerne lægger op til. Han foreslår et stikprøvesystem og ny smart IT:

»Politikerne bør gennemtrumfe, at kuratorer indberetter deres timeforbrug via moderne IT-software, som gør det muligt for skifteretterne at følge konkursbehandlingen fra dag til dag ved få klik på computeren. På den måde kan retten kontrollere, at tidsforbruget ikke løber løbsk,« mener han.

Nødvendigt med flere stikprøver

Torben Lyst foreslår også, at justitsministeren på baggrund af Sandgårdens salær-sag foranlediger, at der bliver taget ti nye stikprøver, hvor kyndige personer kulegraver det udførte kuratorarbejde og analyserer timeforbrug og salærafregninger:

»Når én stikprøve, nemlig Sandgården viser et sådant overforbrug af timer og en sådan overfakturering, som tilfældet er, så bør justitsministeren føle sig kaldet til at tage flere stikprøver. Hvis disse stikprøver skulle vise, at Sandgården var en enlig svale, så er behovet for lovindgreb ikke helt så presserende, som jeg lige nu frygter. Men hvis kulegravningen af ti nye sager, som bl.a. kunne omfatte Amagerbanken og Capinordic Bank, afslører flere kritisable forhold, kan der være behov for en systematisk kulegravning af flere konkursboers behandling med fokus på kuratellernes gøren og laden og afregninger,« siger han.

Men ifølge Henrik Rothe kontrollerer skifteretten allerede af egen drift kuratorernes salærberegning.

»Giver beregningen anledning hertil, afkræves kurator en uddybende redegørelse og i den forbindelse også en opgørelse over tidsforbruget. En stikprøvekontrol vil således være en svækkelse af det tilsyn, der nu føres af skifteretten,« siger Sø- og Handelsrettens præsident.