Kurator-krav af hidtil uset størrelse

Konkursboet efter Michael Burgess forlanger knap en kvart mia. kr. i erstatning fra revisionsfirma. Kravet overstiger langt, hvad der tidligere er set i forbindelse med revisoransvar i Danmark.

Kurator Michael Zieglers erstatningskrav mod revisionsfirmaet Ernst & Young overstiger, hvad der tidligere er set i erstatningssager om revisoransvar. Kilder i revisionsbranchen, som ikke ønsker at stå frem, peger på en ny tendens til, at kuratorerne i konkursboer kaster hele underbalancen inklusive renter i hovedet af revisionsfirmaerne og deres velpoltrede forsikringsselskaber.

Det beløb, der kommer nærmest på, er et tidligere fremsat krav mod revision og ledelse i Memory Card Technology. I 2004 opgjorde konkursboet efter MCT dette krav mod bla. revisorerne Ernst & Young og PricewaterhouseCoopers. Erstatningskravet har dog siden afventet straffesagen mod MCTs ledelse, som endnu ikke er afsluttet.

Blandt konkrete og afgjorte sager er der oftest tale om langt mindre erstatningsbeløb.

PricewaterhouseCoopers tabte i 2006 en sag i Højesteret og blev dømt til at betale erstatning til investorerne i vekselerer-firamet PB Bankier. Ifølge administrerende direktør Carsten Gerner fra PricewaterhouseCoopers beløb den udbetalte erstatning sig til under ti mio. kroner.

Samme år måtte PricewaterhouseCoopers betale en erstatning i størrelsesordenen 7-8 mio. kr. i forbindelse med investorers tab i det aalborgensiske fondsmæglerselskab Rasmussen & Büchler. I dette tilfælde var der ikke tale om domfældelse, idet parterne indgik forlig.