Kurator i Hostrups Have: Vil undersøge lovligheden i huslejenedsættelse

Den konkursramte andelsboligforening Hostrups Have kan risikere at få omstødt den huslejenedsættelse, som andelshaverne har vedtaget. Det oplyser boets kurator.

Kurator i Hostrups Have-boet vil undersøge omstridt huslejenedsættelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jan Jørgensen

Striden mellem den nødlidende andelsboligforening Hostrups Have og Nykredit kulminerede fredag. Her valgte Nykredit at begære Hostrups Have, der er landets største andelsboligforening, konkurs.

Baggrunden er, at Hostrups Haves økonomi er så dårlig, at foreningen kommer til at misligholde lånene i Nykredit.

Dertil kommer, at andelshaverne på en nylig generalforsamling valgte at nedsætte huslejen i foreningen, hvilket medfører, at foreningen har endnu færre penge til at betale af på lånene hos Nykredit.

Den nedsættelse af huslejen - også kaldet boligafgiften - vil Nykredit med konkursbegæringen forsøge at få omstødt, og det vil konkursboet kurator nu undersøge.

Det siger advokat Søren Aamann Jensen fra Kromann Reumert, der er udpeget som kurator.

»Vi kigger på, om der har været et juridisk korrekt grundlag for at nedsætte boligafgiften, eller om den kan omstødes i medfør af konkurslovens omstødelsesbestemmelser, altså om det her er en disposition, som udelukkende sker med henblik på at spare penge, sådan at man ikke skal betale så meget under konkursperioden,« siger Søren Aamann Jensen og tilføjer:

»Der er nogle bestemmelser i konkursloven, som man kan bringe i anvendelse i den forbindelse for at få tilbageført beslutningen. Det kræver nogle forudsætninger, og om de er til stede, ved vi ikke endnu. Det kommer vi til at kigge på.«

Hvilke forhold skal være til stede, for at nedsættelsen kan omstødes?

»Helt generelt skal det være en disposition, som mere sker af hensyn til skyldnerne selv, altså andelshaverne, på bekostning af kreditorerne. Så kan man kræve nedsættelsen tilbageført,« siger Søren Aamann Jensen.

Gælder det, også selv om andelsboligforeningen ikke var insolvent på det tidspunkt, hvor generalforsamlingen besluttede at nedsætte boligafgiften?

»Ja, det er ikke afgørende. Der gælder en tre måneders frist, der gælder tre måneder tilbage fra konkursbegæringen, altså i dag. Hvis beslutningen er truffet inden for den tre måneders frist, så bliver det objektiv omstødelse, hvor det er uafhængigt af solvensen,« siger Søren Aamann Jensen og fortsætter:

»Konkursmæssigt siger man, at de dispositioner, som en låntager foretager sig de seneste tre måneder, kan være påvirket mere af, at konkursen er forestående, end af en almindelig sædvanlig forretningsmæssig disposition.«

Et eksempel er, at man som konkurstruet sælger et aktiv billigt til en nærstående. Et aktivt, som man ikke ville have solgt så billigt, hvis man ikke var sikker på, at man ville ende i konkurs.

Søren Aamann Jensen skal nu sætte sig ind i forholdene i AB Hostrups Have og reelt arbejde hen mod et salg af ejendommen. De to parter i sagen, Hostrups Have og Nykredit, kan dog også fortsat nå at droppe konkursen, såfremt de kan komme frem til en økonomisk aftale.

»Der er to veje ud af det her. Den ene er et salg af ejendommen, og så bliver andelshaverne lejere efter den nuværende andelsboliglov og kan blive boende i deres lejligheder. Indtil da skal de blive ved med at betale boligafgift som hidtil. Den anden mulighed er, at man hen ad vejen kan få parterne til forhandlingsbordet igen og se, om man kan finde en eller anden form for løsning. Der er reelt kun to parter, nemlig långiver og låntager,« siger Søren Aamann Jensen.

Hvis det ender med konkurs, og andelshaverne bliver boende som lejere, hvor meget skal de så betale i leje?

»Det klareste svar er nok, at det er uafklaret praksis i øjeblikket. Der er ganske få fortilfælde for det her, hvor en andelsboligforening og gået konkurs og ejendommen efterfølgende solgt. Vi har ikke prøvet juridisk, hvad det er for et lejeniveau, der skal være gældende, og hvordan man skal fortolke lejelovens bestemmelser. Men det er ikke noget, som konkursboet er involveret i,« siger Søren Aamann Jensen.