Kurator giver krakket andelsboligforening økonomisk kindhest

AB Klostergaardens andelshavere vil have kurator Bo Lauritzen afsat, fordi han har påført konkursboet en ny uoverskuelig risiko med et risikabelt ti-årigt lån på 157 mio. kr. Swap-lånet er siden 2012 vokset med seks mio. kroner på grund af rente-udviklingen.

AB Klostergaarden blev erklæret konkurs i 2011. Fold sammen
Læs mere

De 69 beboere i det konkursramte AB Klostergaarden har i modsætning til mange andre andelsforeninger fulgt et godt råd fra Nationalbanken og afholdt sig fra at optage risikable swap-lån. Men hvad foreningen har undladt at gøre, har kurator i konkursboet, Bo Lauritzen, klaret. Han har nemlig optaget et swap-lån på 157 mio. kr. med en løbetid på ti år, som ifølge ekspertberegninger allerede har lagt seks mio. kr. oven i gælden. Nu vil andelsbeboerne have kurator fyret.

Andelsboligforeningen AB Klostergaarden blev erklæret konkurs i 2011. Foreningen var i økonomisk krise på grund af overbelåning og efterslæb med vedligehold af den store ejendom på Østerbro med 110 lejligheder og skylder i dag Nordea 190 mio. kr. Nordea har siden 2011 kæmpet for at omgøre konkursen og tvinge andelsbeboerne til at tage ejendommen tilbage.

I 2012 gjorde kurator Bo Lauritzen, som er udpeget af Nordea, så det, som andelsbeboerne selv har undgået. Han optog et swap-lån hos Nordea på 157 mio. kr. og bidrog dermed ifølge andelsbeboerne yderligere til at vikle AB Klostergaarden ind i økonomisk usikkerhed.

»Swap-lån er et spekulativt finansielt produkt eller en form for væddemål om, hvilken vej renten bevæger sig. Falder renten, hvad den har gjort, bliver andelsboligforeningens gæld større. Beboerne i AB Klostergaarden har derfor klogeligt valgt ikke at optage swap-lån,« påpeger Kasper Westberg, som er advokat for nogle af andelsbeboerne, herunder erhvervsmanden Lars Erik Sebbelov.

Bo Lauritzens swap-lån løber i ti år og altså langt ud over, hvad en konkursbehandling kan forventes at vare. Kasper Westberg kalder det kontroversielt, at kurator Bo Lauritzen optager et ti-årigt lån på vegne af et konkursbo, som i princippet bør afvikles så hurtigt som muligt.

»Hvis lånet løber over ti år, kan renteudsvingene udjævne sig, men skal ejendommen sælges, og låneaftalen opsiges i løbet af kort tid, så kommer kreditor til at tage et tab. Bo Lauritzen har optaget swap-lånet, fordi han og foreningens største kreditor Nordea ønsker at omgøre AB Klostergaardens konkurs og levere ejendommen tilbage til beboerne, som han dermed påfører tabsrisikoen. Derfor forlanger mine klienter Bo Lauritzen afsat som kurator,« forklarer han.

Lars Erik Sebbelov har gentagne gange bedt Nordea og Bo Lauritzen oplyse om swap-lånets aktuelle markedsværdi uden at få konkrete svar. For egen regning har han tidligere bedt rådgivningsfirmaet Landbo Limfjord om at vurdere lånet.

»Det er vores vurdering, at en ti-årig swap ikke er det rette produkt, da aftalen formuemæssigt har for store risici for AB Klostergaarden. Lånet synes at være et fejlagtigt produktvalg for AB Klostergaarden under konkurs,« konkluderer rådgiveren.

Lars Erik Sebbelov bad i sidste uge Landbo Limfjord vurdere lånets aktuelle markedsværdi, og rådgiveren når frem til, at gælden i konkursboet efter AB Klostergaarden er vokset med omkring seks mio. kr. oven på de seneste par måneders rentefald.

Sø- og Handelsretten i København forventes om kort tid at tage stilling til, om konkursboet efter AB Klostergaarden skal have ny kurator. Det ser andelsbeboerne frem til.

»En ny kurator skal se at få solgt ejendommen og lukke boet. Swap-lånet skal senest i den forbindelse indfries og lukkes ned, og tabet vil blive realiseret,« siger Kasper Westberg. Han mener, det er helt uden fortilfælde, at en kurator ikke afvikler boets aktiver.

»Den fremgangsmåde, som anvendes i boet, burde skifteretten for længst have grebet ind over for og stoppet. Boet har ét aktiv, nemlig en fast ejendom, og burde være afsluttet for længst. Det er tragikomisk at være vidne til et konkursbo på den måde trække i langdrag, når lovgiver så sent som i 2007 skærpede reglerne med henblik på hurtigere sagsbehandling og øgede skifteretternes tilsynsmuligheder for at sikre, der ikke sker krænkelser af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om, at proces skal gennemføres inden for rimelig tid. For mig er der en klar sammenhæng til skifterettens inhabilitet, der blev fastslået af Højesteret i juni 2014, og Danmark risikerer en sag ved Menneskerettighedsdomstolen,« siger han.

Kasper Westberg repræsenterer seks af AB KLostergaardens beboere. De øvrige 63 repræsenteres af advokat Anders Bendtsen fra Lind Advokater, som bakker op om kravet om udskiftning af kurator.

Hverken kurator Bo Lauritzen eller Nordea ønsker at svare på spørgsmål om swap-lånet.

Sø- og Handelsrettens præsident, Henrik Rothe, oplyser, at det ifølge konkursloven er op til kurator at vurdere, om det er en god ide at optage et swap-lån i et konkursbo.

»Det er kurators vurdering, og hvis nogen er uenige i den, så må de klage til skifteafdelingen – hvilket beboerne i AB Klostergaarden jo har gjort,« siger han.

Han mener i øvrigt, at skifteretten er meget langt fra at overtræde menneskerettighederne i den konkrete sag.

»Vi behandler sagen så hurtigt, vi kan, men klager over kurator og skift af dommer forsinker selvfølgelig sagen en smule,« anfører han.