Kunderne famler i blinde på det grønne elmarked

Virksomheder og private, der ønsker at købe grøn el hos deres elselskab, er på herrens mark. Markedet mangler regulering, og det er umuligt for kunderne at vide, om de reelt får den grønne el, de betaler for, fastslår revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.

Når forbrugerne køber såkaldt grøn el, kan de ikke være sikre på, at den forhøjede pris f.eks. går til opførelse af nye vindmøller, eller om strømmen kommer fra et atomkraftværk. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger
Det er muligt, at det hjælper på samvittigheden, hvis man som forbruger bestiller såkaldt grøn energi hos sit elselskab. Men der er ingen garanti for, at det hjælper på klimaet eller fremmer brugen af vedvarende energi. Som det er i dag, findes der nemlig ingen regler for, hvad der skal til, før man kan kalde energi for grøn:

»I dag er det meget svært for forbrugerne at gennemskue, hvad den merpris, de betaler, bliver brugt til. Går den til mere vedvarenede energi – eller bruger elselskabet den på noget helt andet,« siger Birgitte Mogensen, leder af den danske klimaafdeling i PricewaterhouseCoopers.

Pwc er netop på vej med en rapport om det globale marked for grøn energi. Energi, der i Danmark blandt andet sælges under navne som Grøn Strøm, Ren Energi, Miljømærket Strøm og CO2 Balance.

Rapporten konkluderer, at de definitioner af grøn energi, der bliver benyttet af elselskaberne i dag, er vidt forskellige, af svingende kvalitet og uigennemskuelige.

Manglen på en ordentlig deklaration gør det umuligt for forbrugerne at træffe et kvalificeret valg af el-leverandør, mener Pwc.

»En standard burde indeholde to ting. Dels en deklarering af, hvad kilden til den klimavenlige strøm er. Og dels en udspecificering af, hvad den merpris, man betaler, går til. Altså en garanti for, at man ved valget af grøn energi er med til at gøre en indstats for klimaet. Der skal være entydighed i, hvad de forskellige typer af grøn strøm dækker over.«

Der findes ingen præcise opgørelser over, hvor mange danskere, der i dag betaler ekstra for grøn strøm. Men kilder i branchen anslår tallet til at være op mod fem procent af el-kunderne.

Atomstrøm
Hos Dansk Energi – brancheorganisation for de danske elselskaber og elbranchen – er man enig i, at begrebet grøn strøm er problematisk. Faktisk mener energibranchens forening ikke, at det giver megen mening at tale om grøn strøm, sådan som reglerne er lige nu. En ting er nemlig, at man rent teknisk ikke kan garantere, at den strøm, forbrugerne køber, virkelig er 100 procent grøn. Det er i dag ikke teknisk muligt at lede strømmen fra f.eks. vindmøller direkte ud til abonnenter på grøn strøm. Derfor modtager kunder, der har bestilt grøn strøm, sandsynligvis også strøm fra kulkraftværker og måske endda fra tyske atomkraftværker.

»Det er én ting – og det oplyser elselskaberne også om. Men noget andet er, at der er forskel på, hvordan de forskellige elselskaber definerer grøn strøm. For nogen er det grøn strøm, hvis man sender forbrugernes merpris videre til køb af strøm fra allerede eksisterende vindmøller. For andre er det kun grøn strøm, hvis merprisen går til opførelse af nye møller. Og for andre selskaber er det kun grøn strøm, når man bruger forbrugernes merpris til at opkøbe CO2-kvoter og destruere dem – og dermed nedsætter EUs samlede CO2-udslip,« siger Michael Guldbæk Arentsen, chefkonsulent i Dansk Energi.

EU-forpligtelse
Han mener, at forbrugerne snyder sig selv, hvis de tror, at deres køb af grøn strøm har andet end signalværdi:

»Danmark har jo forpligtet sig over for EU til at nå en vis andel af vedvarende energi. Så det er meget sandsynligt, at den vindmølle, som køberne af grøn strøm støtter, ville være blevet opført under alle omstændigheder. Men forbrugerne sender jo et signal ved at bestille grøn strøm – et