Kun få små virksomheder dropper revisionen

Forventningen om, at en lempelse af revisionspligten ville give store besparelser, og at mange virksomheder ville gribe muligheden for at fravælge revision, ser ud til at være langt fra at blive indfriet.

Sidste år fjernede regeringen revisionspligten for mange små og mellemstore virksomheder for at lette de administrative byrder. Noget tyder dog på, at omkring 93 pct. af de berørte virksomheder alligevel ønsker at fortsætte med revisionen.

Så der er meget langt til regeringens mål om at lette selskabernes omkostninger med 674 mio kr. om året, viser en ny kvartalsundersøgelse fra Foreningen Registrerede Revisorer.

Ifølge de registrerede revisorer har et stort flertal af de virksomheder i kundekredsen, der har haft mulighed for at fravælge revision for næste regnskabsår, valgt at fortsætte samarbejdet. Faktisk har kun i gennemsnit 6,5 pct. af disse virksomheder gjort brug af muligheden for at fravælge revisionen, skriver Foreningen Registrerede Revisorer i en pressemeddelelse.

Lempelsen af revisionspligten er ellers et led i regeringens plan om at reducere de administrative byrder for erhvervslivet med op mod 25 pct. Lempelsen betyder, at 75.000 virksomheder, der lever op til bestemte kriterier, siden 2006 har haft mulighed for at vælge udgifterne til revision fra.

Revisorerne vurderer, at den primære årsag til, at så mange har valgt at fortsætte samarbejdet, er, at den besparelse, der kan opnås ved at vælge revisionen fra, er for lille til at gøre det relevant. Det indikerer, at det ikke er en reel og mærkbar administrativ lettelse at slippe for revision – i hvert fald ikke en, der prioriteres højt.

Desuden vejer hensynet til interessenter også tungt – det vil sige at virksomhederne lægger vægt på at have styr på dokumentationen i forhold til f.eks. bank og skattemyndigheder.

72 pct. af de mindre og mellemstore virksomheder anfører, at mangel på arbejdskraft er den største forhindring for vækst.

Mangel på arbejdskraft

Adspurgt, hvad der udgør den største eksterne barriere for vækst hos de små og mellemstore virksomheder, svarer hele 72 pct., at det er rekruttering af arbejdskraft. Klassiske skydeskiver som topskatten og administrative byrder halter lige nu langt efter. Flertallets signal til politikerne er dermed klart indikeret: Det handler lige nu udelukkende om at sikre et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft.