Kritisk aktionær: Hent pengene hos Nationalbanken og Finansministeriet

Multimillionæren Carsten Berger giver ikke op og udvider sine søgsmål. Han vil bl.a. have Bella Center til at hente penge hos Nationalbanken og Finansministeriet.

Carsten Berger, der via selskabet Rudersdal A/S bl.a. ejer en række Investeringsejendomme og har store aktieposter i Molslinien og Bella Center, fortsætter kampen mod den tidligere bestyrelse i Bella Center.

For mere end to år siden solgte en række aktionærer, bl.a. Nationalbanken og Finansministeriet, deres aktiepost i Bella Center. Omkostningerne i forbindelse med dette salg, på 11, 5 mio. kr. blev afholdt af Bella Center, hvilket har fået Carsten Berger op på mærkerne, fordi han finder det absurd, at en gruppe aktionærer skal betale for, at en anden gruppe aktionærer ønsker at sælge deres aktier.

Rudersdal A/S har derfor nu valgt ikke blot at anke Sø- og Handelsrettens delafgørelse om, hvem der kan rejse sag mod bestyrelsen, til Højesteret, men har samtidig besluttet at udvide søgsmålet mod Bella Center A/S til også at omfatte krav om, at selskabet skal kræve at få de afholdte udgifter på 11,5 mio. kr. tilbage til selskabet, før denne mulighed falder for en forældelsesfrist.

Det kan f.eks. dreje sig om krav mod Nationalbanken og Finansministeriet, som var blandt sælgerne af aktier i Bella Center. ”Hermed ønsker Rudersdal A/S at fastholde de daværende bestyrelsesmedlemmer på ansvaret for det tab, selskabet har lidt, samtidig med, at Bella Center A/S i det mindste gøres opmærksom på muligheden for at inddrive midlerne fra dem, der uretmæssigt har høstet gevinsten, før sagen trækkes så langt ud, at kravet forældes,” fremgår det af en pressemeddelelse fra Rudersdal A/S.

Endelig har Carsten Berger via sit selskab stævnet Bella Center A/S med krav om, at afstemningen om bestyrelsens decharge på den seneste generalforsamling den 23. maj 2007 erklæres ugyldig. Rudersdal A/S gør indsigelse mod, at bestyrelsens dirigent lod en række aktionærer og bestyrelsesmedlemmer deltage i afstemningen om egen ansvarsfrihed.

Ifølge Carsten Berger er Aktieselskabslovens § 67, stk. 4 er uhyre klar på dette punkt, og Rudersdal A/S har derfor stævnet Bella Center A/S for at få den uretmæssigt påvirkede afstemning kendt ugyldig.