Kriseramte Dantherm vil sælge alt i løbet af 2016

Dantherm meddeler i forbindelse med sit årsregnskab for 2015, at selskabet venter at kunne afhænde samtlige aktiver inden udgangen af 2016.

Men for nu forsøges driftsaktiviteterne i de to helejede selskaber at blive opretholdt, forklarer Dantherm i en meddelelse til fondsbørsen.

- Provenuet ved et eventuelt salg af disse aktiviteter samt øvrige aktiver kan ikke gøres op, før endelige aftaler er indgået, men det forventes, at nettoprovenuet ligger væsentligt under selskabets samlede rentebærende gæld, samtidig med at Dantherms egenkapital er negativ, skriver selskabet i meddelelsen.

Efter et frasalg af alle driftsaktiviteter vil der - efter aftale med Dantherms kreditinstitutter - blive igangsat en endelig afviklingsproces, herunder søge et salg af børsselskabet og det medfølgende skatteaktiv, hvilket dog forudsætter en akkordering af restgælden fra de finansielle kreditorers side.

- Hvorvidt et salg af børsselskabet er muligt er usikkert, og det er derfor tvivlsomt om gennemførelsen af den endelige afviklingsproces vil resultere i et minimalt provenu til selskabets aktionærer, skriver Dantherm.

I samme meddelelse fremgår det, at Dantherm har en forventning om, at selskabets banker vil stille de nødvendige kreditfaciliteter til rådighed for at kunne gennemføre de planlagte frasalg af de tilbageværende Telecom-selskaber samt aktierne i Dantherm Power A/S.

Kreditinstitutterne har givet tilsagn om en fortsat finansiering af selskabets aktiviteter frem til udgangen af andet kvartal 2016, fortæller Dantherm.