Kriseramt dansk bank gennemfører stor fyringsrunde

Vestjysk Bank har behov for at styrke kapitalforholdet, og i den forbindelse skal bankens omkostninger slankes. Hver tiende medarbejder bliver fyret.

Foto: Johan Gadegaard. Jan Ulsø Madsen, bankdirektør i Vestjysk Bank, fyrer nu hver tiende medarbejder for at slanke balancen.
Læs mere
Fold sammen

De økonomiske problemer i Vestjysk Bank kommer nu til at koste hver tiende medarbejder jobbet. Det skriver banken i en meddelelse, hvor det oplyses, at manøvren skal reducere omkostningerne med 25 mio. kr. årligt.

»Alt i alt vil de organisatoriske ændringer medføre, at antallet af medarbejdere i banken reduceres fra 510 pr. 30. juni 2015 til ca. 460, svarende til ca. 10 pct. af medarbejderstyrken,« skriver banken.

Den hårdt trængte bank har brug for at styrke den økonomiske buffer kaldet solvensen, og med et marked, hvor det er svært at få nye kunder og låne penge ud, har banken i stedet valgt at reducere omkostningerne betydeligt. Tiltagene gennemføres den 28. september.

»Dette sker med baggrund i bankens faldende forretningsomfang, der er en afledt konsekvens af bankens bevidste slankning af balancen. Samtidigt ønsker banken at effektivisere driften for at imødegå den skærpede konkurrence og den øgede digitalisering på det danske bankmarked,« skriver banken i meddelelsen.

Samtidig tager banken konsekvensen af, at kunderne er begyndt at bruge banken på en anderledes måde. Derfor vil flere arbejdsgange bliver centraliseret.

Det er primært i bankens stabsafdelinger og produktionsenheder, at der gennemføres en række organisatoriske ændringer. På privatkundeområdet samles bl.a. en række funktioner, processer og kompetencer i to centrale enheder, der ifølge banken skal sikre et højt og ensartet serviceniveau samt hurtige responstider.

»Vi opretter en central kundebetjeningsafdeling for de af bankens privatkunder, der ikke har behov for egentlig rådgivning og oftest kontakter banken via telefon og mail. Den centrale kundebetjeningsafdeling vil fysisk blive placeret i Herning,« siger Jan Ulsø Madsen, adm. direktør i Vestjysk Bank.

Banken forventer en årlig omkostningsbesparelse på minimum 25 mio. kr. som følge af gennemførelsen af de omkostningsbesparende tiltag. Besparelserne vil først få regnskabsmæssig effekt fra 1. januar 2016.

De ekstraordinære omkostninger, der forventes at være i forbindelse med gennemførelsen af tiltagene, vil blive udgiftsført i indeværende år.

Alligevel fastholder Vestjysk Bank forventningerne til 2015 om et basisresultat før nedskrivninger i niveauet 350-400 mio. kr.

Direktør Jan Ulsø Madsen understreger, at medarbejderreduceringen ikke få indflydelse på kundernes kontakt med banken.

»Det er vigtigt for mig at slå fast, at vi fastholder vores ressourcer i forhold til de kundevendte funktioner, både på privatkunde- og erhvervskundeområderne. Vi prioriterer stadig den personlige kontakt og service meget højt, og er meget bevidste om at fastholde de værdier, som netop gør, at vores kunder vælger Vestjysk Bank,« siger Jan Ulsø Madsen og tilføjer:

»Selvom disse organisatoriske besparelser er nødvendige, er vi naturligvis kede af at skulle sige farvel til en række trofaste medarbejdere, der på loyal vis har været med til at trække Vestjysk Bank i den rigtige retning i forbindelse med den svære periode, vi har været igennem. Det vil jeg gerne takke dem for.«