Kriseberedskab ved strømafbrydelser undersøges

Rigsrevisionen kortlægger, hvordan Danmark står rustet, hvis der sker massive strømafbrydelser. Svensk undersøgelse afslørede, at landet ville gå i sort, fordi der ikke var styr på beredskabet.

Rigsrevisionen undersøger nu, hvordan det danske elektricitetsberedskab er, hvis alt går galt. I Sverige viste en tilsvarende undersøge, at en længerevarende strømafbrydelse vil betyde mangel på diesel, kontanter, mad og rent drikkevand.

Kortlægningen af de danske forhold vil blandt andet omfatte nødstrømsforsyningen i statslige og regionale institutioner. Undersøgelsen, der skal være færdig til februar, sker i samarbejde med Energistyrelsen og det eksterne konsulentfirma EA Energianalyse.

Det har på grund af juleferie ikke været muligt for Business.dk at få oplyst, hvad Rigsrevisionen nærmere vil dykke ned i.

Sverige går i sort

Den svenske Krisberedskapsmyndigheten konstaterede i en stor gennemgang for tre måneder siden, at Sverige er dårligt rustet til at klare strømafbrydelser, selv om Riksdagen har besluttet, at 24 timer er absolut maksimum for en strømafbrydelse fra 2011.

Svenske kraftværker er afhængige af hjælp fra udlandet til at genoprette elnettet efter svære storme og oversvømmelser. Mange myndigheder har indkøbt nødanlæg men har ikke gjort sig klart, hvordan de skaffer diesel til at holde dem i gang. De mindre sygehuse har ingen nødanlæg.

Kommunerne er stærkt afhængige af elektricitet for at kunne producere og distribuere drikkevand. Derfor øges risikoen for infektioner i drikkevandet ved længere strømsvigt, og det kan betyde, at vandet må rationeres.

Endelig er rent vand afgørende for hygiejnen ved fødevareproduktion.

En fejl på det sydsvenske elnet sendte 23. september 2003 hele Sjælland i sort ved halv et-tiden om eftermiddagen, efter at også hele Sydsverige havde fået trukket stikket ud. Først ud på aftenen kom strømmen tilbage. 2,4 millioner mennesker blev ramt af svigtet.