Kreditorer retter skytset mod bestyrelsesfolk

Ansvar. Erhvervsfolk, som ikke får deres penge hjem på grund af en konkurs, går i dag rutinemæssigt løs på det nødlidende selskabs bestyrelsesmedlemmer. Det mærkes hos forsikringsbranchen, der behandler stadig flere krav. Men der er fortsat langt mellem "brølerne" og præ-mierne er næppe på vej op.

Den megen fokus på profes-

sionelle bestyrelser får oftere kreditorer og investorer til at gå i kødet på bestyrelsesmedlemmerne hos deres handelspartner, når det kører skævt.

Det er nu blevet en fast del af rutinen for landets advokater at spejde efter en bestyrelsesansvarsforsikring, når de forsøger at få dækket et krav i et konkursramt selskab, oplyser flere forsikringsselskaber.

Men det er ikke blevet nemmere, end det altid har været, at få dømt et bestyrelsesmedlem til at betale erstatning, og dermed hente pengene hos forsikringsselskabet, hvis der er tegnet forsikring.

De flere krav mod bestyrelsesmedlemmer er kommet, fordi bestyrelsesansvar er "oppe i tiden". Samtidig er flere bestyrelser rent faktisk dækket ind med en forsikring, der kan afbøde de tab der følger i kølvandet på sløsede beslutninger truffet i bestyrelseslokalet.

Det oplyser flere aktører i advokat- og forsikringsbranchen.

Målrettede kreditorer- Kreditorerne ser på bestyrelsens forsikringsforhold, som noget af det første. Der er kommet en større målrettethed hos kreditorerne. De går på fisketur specielt i de store konkursboer, siger chef for skade og jura Marianne Stigsborg, Codan Forsikring.

Hos forsikringsselskaberne Chubb, AIG Europa og Tryg bliver der brugt mange ressourcer på at behandle krav fra advokater, der vil drage bestyrelsesmedlemmer til ansvar efter en konkurs.

- Vi har mange henvendelser på forsikringerne, og et relativt stort træk på dem. Vi forsøger oftest at forlige sagerne, oplyser ansvarschef Gert Hallander, Tryg Forsikring.

Også hos AIG Europa får man "lukket" mange af sagerne relativt hurtigt, oplyser underwriter Esben Pedersen, AIG.

Ingen er interesseret i for meget offentlighed omkring sagerne.

Mange krav men få dømmesAt der rejses mange flere krav mod bestyrelsesmedlemmer via forsikringsselskaberne betyder ikke, at det er blevet lettere at komme igennem med kravene. Den juridiske målestok hos domstolene er den samme, siger specialister på området.

- Risikoen for at investor smider gode penge efter dårlige, må investor stadig selv i vidt omfang bære. Der skal stadig meget til, for at man får ret, siger jurist Marianne Stigsborg.

Hun suppleres af advokat Steen Iversen, Advodan, som både er bestyrelsesmedlem i flere selskaber og kurator for konkursboer:

- Der er ikke sket en skærpelse af bestyrelsens ansvar hos domstolene. Det er kreditorerne som har øget fokus på ledelsen og om den kan drages til ansvar, siger Steen Iversen, der selv har været indkaldt til afhøring flere gange som bestyrelsesmedlem.

Billige forsikringer populæreDer er i dag muligt at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring hos rigtig mange forsikringsselskaber.

Det betyder et pres på prisen i nedadgående retning, konstaterer direktør Bjørn Pedersen for Chubb, der er én af de markedsledende på området.

Da der samtidig er langt imellem de store offentlige sager, hvor bestyrelsesfolk har udvist grov forsømmelse eller været meget uforsigtige, vil præmierne næppe stige det første stykke tid, lyder vurderingen.

Tryg har over de seneste to år fordoblet salget af bestyrelsesansvarsforsikringer, og Hallander gætter på, at der i dag er omkring 5.000 forsikrede bestyrelser herhjemme.

Hos Chubb går salget af forsikringerne også strygende med tocifrede vækstrater hvert år, men området er ikke nogen specielt god forretning, oplyser Bjørn Pedersen, adm.direktør i Chubb.

- Hver gang vi modtager et krav, har vi jo udgifter til at forsvare klienten, også selv om vi vinder sagen, siger Bjørn Pedersen.