Kreditkrise kan fortsætte til sommeren 2008

Seniorøkonom Sebastian Mackay fra den store skotske kapitalforvalter Scottish Widows siger i et interview med business.dk, at den voldsomme internationale kreditkrise formentlig vil fortsætte mindst seks måneder ind i 2008.

Der er formentlig lang vej igen, før der kan sættes punktum for den internationale kreditkrise, der har sendt chokbølger gennem de finansielle markeder. De store investeringsbanker er gang på gang kommet med meldinger om milliardtab, og vi vil formentlig få nye negative overraskelser i 2008.

Det fortæller seniorøkonom Sebastian Mackay fra Scottish Widows, der er en af Storbritanniens største kapitalforvaltere, i et interview med business.dk.

»Jeg tror, at vi taler om seks måneder eller lignende, før vi vil se en vis normalisering. Men på det tidspunkt har vi formentlig også set en bedring af det kriseramte amerikanske boligmarked, og det vil hjælpe på situationen,« siger Sebastian Mackay.

I denne uge meldte flere amerikanske investeringsbanker om nye milliardtab som følge af krisen. Blandt andet rapporterede storbanken Morgan Stanley om tab på 29,6 mia. kr. udover de allerede udmeldte tab på 23,8 mia. kr. Også investeringsbanken Bear Stearns måtte melde om nye milliardnedskrivninger forleden.

»Bankerne har gang på gang meldt noget ud, der senere viser sig ikke at holde stik. Vi vil efter alt at dømme blive ved med at få nye negative overraskelser – også ved de første kvartalsregnskaber næste år,« siger Sebastian Mackay.

Uroen har allerede varet væsentligt længere, end Scottish Widows regnede med ved krisens begyndelse, og kapitalforvalteren har flere gange nedjusteret skønnet for de store vestlige økonomier.

»Problemerne på interbankmarkedet, hvor bankerne låner hinanden penge, har varet længere, end vi ventede. Bankerne er stadig bekymrede for andre bankers eksponering over for subprime-lån. Interbankmarkedet begyndte på et tidspunkt at komme lidt mere i gang igen, men så kom der negative nyheder omkring visse bankers eksponering til subprimelån,« siger Sebastian Mackay.

De amerikanske subprimelån dækker over lån til personer med lav kreditværdighed. En del af disse låntagere kan i dag ikke betale lånene tilbage, og det har ført til betydelige tab blandt investeringsbanker, hedgefonde og andre finansielle aktører verden over. Siden har der været stor usikkerhed om, hvor hårdt de enkelte banker er eksponeret over for de risikable lån, og en lang række banker har afskrevet milliardbeløb på grund af kreditkrisen.

Sebastian Mackay forventer, at de »underliggende problemer med usikkerhed om bankernes eksponering vil tage mange måneder at løse.«

»Men det betyder ikke nødvendigvis, at kurserne falder de næste seks måneder. Prissætningen af aktierne tager jo også højde for, at der er usikkerhed, men selve prissætningen af aktier er ikke mit kerneområde,« understreger han.

Økonomerne i Scottish Widows med Sebastian Mackay i spidsen sætter nu deres lid til, at centralbankerne i både USA og Europa sætter renten ned næste år for at skubbe gang i væksten. Sebastian Mackay ser gode muligheder for, at Den Europæiske Centralbank, ECB, sætter renten ned næste sommer, når inflationen forhåbentlig er faldet lidt tilbage, mens de europæiske økonomier formentlig trænger til lidt ekstra vitaminer.

Det forventes også, at USAs centralbank, Federal Reserve, vil sætte renten yderligere ned.

Det toneangivende amerikanske aktieindeks, S&P 500, oplevede i november i år den værste måned siden december 2002. Selskaberne i S&P 500 set under ét tabte 4,4 procent af deres værdi i sidste måned.

Som beskrevet på business.dk i går kan de større bankers tab og afskrivninger som følge af subprime-krisen ifølge MarketWatch opgøres til 70 milliarder dollar svarende til 363,3 milliarder kroner. Til sammenligning ventes den danske stats største indtægt - momsen - at lande på 181 milliarder kroner næste år, og finansministeren forventer at drive 178 milliarder kroner ind i personskatter.