Kreditklemme rammer byggeriets virksomheder

Mange byggevareleverandører har strammet deres regler for kredit, og det volder byggevirksomhederne problemer.

Læs mere
Fold sammen
Mindre kreditter og kortere betalingsfrist.

Det er ifølge Dansk Byggeri de nye vilkår hos mange tømmerhandler og byggematerialeleverandører, når håndværksvirksomhederne køber mursten, tømmer, armaturer og andre byggematerialer.

- Tidligere var typisk sådan, at den normale kredit ved køb af byggevarer var løbende måned + 25 dage og med et rummeligt kreditmaksimum på eksempelvis fire gange det beløb, som forhandleren kan kreditforsikre. Men nu er kreditmaksimum i mange tilfælde reduceret til det halve, og det betyder, at mange byggevirksomheder får problemer med at skaffe arbejdskapital, f.eks. til indkøb af byggematerialer, oplyser direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Byggematerialer udgør normalt mellem 35 og 45 procent af den samlede omsætning i byggeriet.

- På grund af finanskrisen er der nervøsitet for tab på debitorer hos de få finanshuse, der kreditforsikrer tømmerhandlerne, og vi oplever også, at forhandlerledet generelt fører en langt mere forsigtig kreditpolitik. Det kan have den konsekvens, at byggevirksomhederne kommer til at mangle likviditet og arbejdskapital, hvilket i værste fald kan føre til, at de ikke kan påtage sig opgaver, forklarer Michael H. Nielsen.

Dansk Byggeri foreslår en løsning i stil med de forbedrede eksportkreditter, så der sikres arbejdskapital til sunde projekter og sunde virksomheder.

- mja