Kreditbanken ser vigende indtjening i 2017 efter flot 2016

Kreditbanken leverede på den pæne side af egne opjusterede forventninger til 2016 efter et år præget af stigende kursreguleringer, fremgang i udlånet og faldende nedskrivninger.

Kreditbanken, der har afdelinger i Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder, kom ud 2016 med et overskud på 33,6 mio. kr. efter skat mod 24,0 mio. kr. året før.

Før skat blev det til et overskud på 43,2 mio. kr. mod 30,7 mio. kr. i 2015 og den opjusterede forventning fra november om et resultat i niveauet 40 mio. kr.

Udlånet steg med 7 pct., men nettorenteindtægterne faldt ikke desto mindre til 99,3 mio. kr. fra 101,4 mio. kr., som følge af lave renter og hvad banken selv betegner som et stærkt konkurrencepræget marked.

Til gengæld steg gebyrindtægterne med 2,5 mio. kr. til 50,8 mio. kr., og kursreguleringerne bidrog med en gevinst på 11,1 mio. kr. - 7,9 mio. kr. mere end året før. Også nedskrivningerne var i bedring og faldt til 35,4 mio. kr. fra 38,7 mio. kr.

I 2017 venter Kreditbanken, at der bliver tale om et fald i indtjeningsniveauet.

Nedskrivningerne ventes godt nok igen at være faldende, men kursreguleringer vil give et mindre bidrag end i 2016, og omkostningerne vil være stigende, vurderer Kreditbanken.

Samlet ventes resultatet før skat at lande i intervallet 26 til 34 mio. kr.