Kreditbanken løfter overskud med stigende gebyrindtægter

Markant højere gebyrindtægter og en omkostningsbase i ro har givet den lille sønderjyske bank Kreditbanken en fremgang i indtjeningen i de tre første måneder af året.

Læs mere
Fold sammen

Kreditbanken kom ud af første kvartal med et overskud før skat på 8,4 mio. kr. mod 5,7 mio. kr. i den samme periode året før.

Den sønderjyske bank havde i første kvartal fremgang i gebyrindtægterne, der steg med 4,7 mio. kr. til 12,9 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende aktivitet på bolig- og investeringsområdet. Derimod var der et mindre fald i nettorenteindtægterne på 1,1 mio. kr. til 24,7 mio. kr., hvilket banken forklarer med det nuværende lave renteniveau og konkurrence blandt bankerne.

Udgifterne til personale og administration var nogenlunde på samme niveau som sidste år, da de lød på 19,49 mio. kr. mod 19,35 mio. kr. i første kvartal året før.

Derimod måtte Kreditbanken konstatere større nedskrivninger, der i de første tre måneder af 2015 udgjorde 11,2 mio. kr. mod 9,5 mio. kr. i den samme periode året før.

- En væsentlig del af nedskrivningerne kan henføres til, at banken på en række landbrugseksponeringer har valgt at indarbejde virkningen af, at hektarpriserne kan falde til et lavere niveau, skriver Kreditbanken i regnskabet.

Banken fastholder forventningerne til hele 2015 og venter dermed fortsat et resultat før skat på 20-28 mio. kr.