Kraftigt fald i Nordeas danske overskud

Nordea har vundet markedsandele i Danmark, men overskuddet er faldet drastisk. Det skyldes til dels konkurrencen om indlånskunderne og især store nedskrivninger på de gamle udlån.

Nordea er især presset på indtægtssiden i Danmark, og bankens danske forretning kan derfor ikke leve op til koncernens flotte samlede resultat. Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix
Nordeas danske forretning lever ikke op til hele koncernens flotte resultat i årets andet kvartal.

Det danske overskud er faldet til 42 millioner euro fra 262 millioner euro i samme periode sidste år. Sammenlignes i stedet med første kvartal, så er overskuddet faldet fra 110 millioner euro.

Tilbagegangen skyldes en kombination af, at det ikke er lykkedes at skabe vækst i overskuddet, og at det samtidig har været nødvendigt at foretage store nedskrivninger på de eksisterende udlån. Hertil kommer Nordeas udgifter til statsgarantien i Bankpakke I, som også har væsentlig betydning for kvartalsresultatet.

Pressede indtægter
Af regnskabet fremgår det, at Nordea især er presset på indtægtssiden i Danmark. Indtægterne, der burde stige, er i løbet af kvartalet faldet med een procent, og Nordea forklarer selv tilbagegangen med lavere indlånsmarginaler og en mindre gevinst på de finansielle poster.

"Indlånsmarginalerne faldt fortsat som følge af skarp konkurrence inden for indlånskonti og det forhold, at indlånsrenter på transaktionskonti tæt på nul ikke kan falde parallelt med markedsrenten," skriver Nordea.

Udgifterne ligger derimod uændrede i forhold til første kvartal. Nordea har som andre banker valgt at slanke organisationen i forbindelse med finanskrisen. Hidtil har det kunnet lade sig gøre ved naturlig afgang i medarbejderstaben, og egentlige fyringer er undgået.

Store nedskrivninger
Kvaliteten af Nordeas udlån i Danmark har ikke været så god, som den kunne være. Værdien af udlånene er således nedskrevet med 207 millioner euro i kvartalet, hvor de 48 millioner euro består af bankens udgifter til statsgarantien i Bankpakke I.

Nordea forklarer, at det især er landbrug og de byggerelaterede erhverv, som der er nedskrevet på.