Kræftmiddel bag fordobling af Genmabs omsætning

Salget af kræftmidlet Darzalex går så godt, at Genmab mere end fordobler omsætningen - både målt på andet kvartal og halvåret. Salgsfremgangen får dog ikke biotekselskabet til at ændre sine forventninger for helåret.

Foto: Genmab-PR Lars Møller

Genmab har i andet kvartal 2017 omsat for 773 mio. kr. mod 353 mio. kr. sidste år. For årets første seks måneder lyder omsætningen på én millard kroner mod 524 mio. kr. sidste år. Det fremgår af selskabets regnskab for andet kvartal af 2017.

Fremgangen er i alt overvejende grad drevet af indtægter fra salget af kræftmidlet Darzalex. Trods fremgangen fastholder Genmab forventningerne til 2017 om en omsætning i intervallet 1950 - 2150 mio. kr. og et driftsoverskud på 900 - 1100 mio. kr.

Partneren Janssens salg af kræftmidlet Darzalex i 2017 vil ifølge Genmabs prognose stadig lande i intervallet 1100-1300 mio. dollar, hvilket ventes at give Genmab royalty-betalinger på 930-1100 mio. kr. i år.

Ud over royalty-indtægterne fra Darzalex regner Genmab med 800 mio. kr. i milepælsbetalinger fra Darzalex. De resterende 220-250 mio. kr. i forventet omsætning stammer fra royalties fra partneren Novartis' salg af kræftmidlet Arzerra, milepælsbetalinger fra Duobody-samarbejder samt indregning af udskudt omsætning.