Kopiering skal koste netforbindelsen

Internet-udbyderne skal kappe forbindelsen, hvis man flere gange er taget i at hente ulovlige kopier af musik og film, lyder nyt forslag.

Snart vil den britiske regering trække stikket hos folk, der gentagne gange har hentet ulovligt kopierede film og musiknumre på nettet. Foto: Colourbox Fold sammen
Læs mere
Gentagne tilfælde af at hente ulovligt kopieret musik og ditto film skal koste netforbindelsen.

Det foreslår den britiske regering nu i et forsøg på at komme den ulovlige kopiering til livs og dermed hjælpe musik- og filmproducenter, så de ikke mister indtægter.Regeringen lægger op til, at det er Internet-udbyderne - ofte teleselskaber -, som skal skride til handling, hvis en kunde gentagne gange gør sig skyldig i lovovertrædelser. Internet-udbyderne skal ifølge forslaget blokere for adgangen til de pågældende netsteder, sætte hastigheden ned hos kunden eller midlertidigt afbryde adgangen til nettet.

Vigtigt med hurtig handling

De nye tiltag skal sikre hurtig handling. Regeringen har nemlig tidligere sat det britiske svar på IT- og Telestyrelsen, Ofcom, til at se på, hvilke tekniske midler der skal til for at nedbringe antallet af ulovligheder, og her er formodningen, at der først vil kunne ske noget i 2012.

»Regeringen er nu nået til det synspunkt, at hvis det blev anset for nødvendigt med handling, ville det være alt for lang tid at vente ud fra det pres, som ulovlig kopiering lægger på de kreative brancher. De nye ideer, som er skitseret i dag, vil potentielt tillade, at der langt tidligere kan skrides til handling,« hedder det i den britiske regerings forslag.

Ifølge ministeren for Det Digitale Storbritannien, Stephen Timms, vil premierministeren kunne beordre Ofcom til at gribe teknisk ind, så snart der er behov for det.

Kritik fra Internet-udbyderne

Forslaget vil blive forelagt politikerne i november og vil tidligst kunne træde i kraft i 2011. Regeringen forventer selv, at det vil nedbringe antallet af ulovlige downloads med omkring 70 procent.

Borgerrettighedsgrupper og Internet-udbyderne har kritiseret forslaget. Ud over at overskride grænsen for privatlivets fred mener de, at forslaget ikke vil gøre meget for at komme selve problemet med ulovlig kopiering til livs.

Fransk forslag faldt

Frankrig har tidligere forsøgt at få indført en 3-2-1-ordning, hvor hammeren falder og netforbindelsen afbrydes efter tre advarsler. Forslaget, der var stærkt støttet af den franske præsident Nicolas Sarkozy, faldt med et brag, da det kom for landets øverste retsinstans.

Nu forsøger de franske politikere at fremlægge et udvandet forslag, når parlamentet samles igen til september.

Europa-Parlamentet afgjorde i maj i år, at det er ulovligt at afskære folk fra at komme på nettet uden en retskendelse.